Alle

Cloud EngineerJO16910
Rol: Cloud Engineer
Type inzet: Tijdelijke inzet
Locatie: Woerden
Start: Maart 2018
Duur: intentie is 1 jaar met optie nog eens 2x1 jaar
Uren per week: 40 uren p.w.
Uiterste reactie datum: zsm.
tarief indicatie: €77.50

Vereisten:
aantoonbaar kennis van Config mgmt tools
kennis van Docker
kennis van Linux
kennis van Git
ervaring met Continuous integration
ervaring met Ontwerpen en implementeren van platformen
ervaring met werken in een Devops omgeving
ervaring met werken met Open Source

Wat ga je doen?
Als lid van het agile Automation Services team ontwikkel je mee aan de verschillende PaaS, Docker en Database platformen. In je dagelijkse werkzaamheden ben je bezig om alle handmatige beheerwerkzaamheden rondom de ontwikkeling van applicaties en platformen verregaand te automatiseren. In samenwerking met de Product Owner schakel je actief met de verschillende stakeholders om de platformen te verbeteren en teams te helpen hun build pipelines verder te automatiseren. Naast ontwikkelen en implementeren draag je actief bij aan het uitdragen van de verschillende PaaS, Container en Database platformen, besteed je tijd aan innovatie en deel je kennis met je collega's. 

Wat vragen wij?
Voor de functie van Automation Engineer zijn wij op zoek naar de juiste man of vrouw die "bewezen implementatie ervaring" heeft opgedaan met Docker, Configuratie management, DevOps tooling, Agile werken en CI/ CD. Je beschikt over "bewezen ervaring" wanneer je in je CV aantoonbaar kunt maken dat je minimaal de laatste 2 jaar een opdracht hebt uitgevoerd waarin je dagelijks met de implementatie van bovengenoemde methoden, technieken en tools bezig bent geweest.

Minimaal 2 jaar Docker ervaring in de rol van ontwikkelaar of aantoonbare ervaring met Rancher, Kubernetes of Docker Swarm.
Minimaal 2 jaar ervaring met 1 van de volgende configuratie tools; Saltstack, Chef, Puppet of Ansible
Aantoonbare ervaring met Consul, Vault of Terraform
Aantoonbare ervaring met Elasticsearch en PostgreSQL of MySQL
Aantoonbare ervaring met de implementatie van de ELK stack, Graylog of een andere monitoring tool
Aantoonbare ervaring met 1 van de volgende scripting talen; Python, Ruby, shell
Continuous integration, delivery en deployment
Linux
Git
Monitoring (Sensu, Influxdb, Grafana)
IaaS (Openstack, Azure, AWS, VMWare)
DevOps, Agile, Scrum
Project ArchitectJO16909
Rol: Project Architect
Type inzet: Tijdelijke inzet
Locatie: Amsterdam
Start: 14–3-2018
Einde: 1-6-2019
Uren per week: 36 uren p.w.
Uiterste reactie datum: zsm.
tarief indicatie: €80
Referenties: graag 1 aanleveren met naam van de persoon en telefoonnummer
Vereiste:
HBO/WO diploma
IPMA-C of Prince II certificering
Agile
ITIL
De aangeboden kandidaat beschikt over kennis en ervaring met de technisch inhoudelijke ontwikkeling van infrastructurele diensten (o.a. netwerken, datacenters, servers, virtualisatie, databases, middleware, werkplekken, SAAS, PAAS, IAAS).
Functieomschrijving
De Project Architect is onderdeel van de afdeling projecten die bestaat uit projectleiders, -managers, programmamanagers, test coördinatoren, architecten en project management officers. Het team rapporteert aan de manager van de afdeling. De Project Architect zal op lopende en nieuwe projecten ingezet worden.

Werkzaamheden
De Project Architect ontwerpt op basis van architectuurprincipes, in aansluiting op de informatiearchitectuur en de informatie- en automatiseringsplannen, de structuur van de technische infrastructuur, zodat een optimale samenhang tussen en samenwerking van de verschillende componenten is gewaarborgd. Hij/zij is in staat om op basis van hands-on ervaring met verschillende infrastructuur componenten complexe ontwerpen te maken.

Hij/zij beschikt over een goed ontwikkeld analytisch en abstract denkvermogen en weet dit om te zetten naar concrete verbetervoorstellen. De nadruk ligt in deze functie op het vertalen van de business wensen naar concrete infrastructurele oplossingen. Hij/zij ziet tevens business mogelijkheden aan de hand van nieuwe infrastructurele ontwikkelingen.

De adviseur geeft advies inzake de architectuur binnen het organisatieonderdeel ICT. Het domein omvat de gehele technische infrastructuur, van werkplek, applicatie, storage en (virtuele) servers tot het datacenter en netwerk.
ProjectleiderJO16908
Rol: Projectleider
Type inzet: Tijdelijke inzet
Locatie: Amsterdam
Start: 12 Maart 2018
Einde: 11-6-2018
Uren per week: 16 uren p.w.
Uiterste reactie datum: zsm.
tarief indicatie: €80
Referenties: graag 1 aanleveren met naam van de persoon en telefoonnummer
Vereiste: HBO/WO diploma en IPMA-C of Prince II certificering

Functieomschrijving
Het leiden van een project waarmee de huidige applicatie voor Taal en volwassen onderwijs van de gemeente Amsterdam wordt uit gefaseerd en de functionaliteiten worden ingericht in een bestaande gemeentelijke applicatie en de gegevens volgens de archiefrichtlijnen bewaard wordt.
Het project zal bestaan uit twee fases. De eerste fase zal voornamelijk gericht zijn op de verhuizing van de lopende trajecten en de voorbereiding om de oude applicatie uit te zetten waarbij er een oplossing moet worden gekozen die in de volgende fase kan worden uitgevoerd.
Van de projectmanager wordt verwacht om in de beschikbare periode fase 1 van het project af te ronden en daarbij de volgende activiteiten uitvoert:
1.Samenstellen Plan van Aanpak waarin een oplossing wordt aangedragen om op termijn de applicatie uit te zetten.
2.Taal en volwasseneducatie inrichten en overbrengen naar de beoogde applicatie
3.Start uit faseren van huidige applicatie en naar beheer overdragen van de werkzaamheden
De tweede fase van het project zal verder in beheer worden uitgevoerd en gaat daadwerkelijk de applicatie uitzetten en de data archiveren.
Het project doorloopt het gemeentelijk project portfolio management proces op basis van Prince2 waarbij een aantal management producten verplicht op te leveren zijn. Naast standaard projectvoorstel en PID, zijn dat ook een startarchitectuur en een risicoanalyse op informatiebeveiliging en privacy.

Werkzaamheden
De projectleider zal richting en sturing geven aan het voorbereiden en realiseren het project. Hieraan werken vanuit de betrokken lijnafdelingen en vanuit de afdeling Informatievoorziening verschillende medewerkers mee. Ter bewaking van voortgang en samenhang, is het inrichten van een projectorganisatie per deelproject en strakke leiding nodig.
De werkzaamheden richten zich primair op het voorbereiden en realiseren van de projectplanningen van de deelprojecten, het doorlopen van de projectfasen en opleveren van de benodigde managementproducten.
Als projectleider:
 • Manage je de projectactiviteiten en de benodigde resources om de projectdoelstellingen te halen;
 • Treed je op als intermediair tussen  gebruikersorganisatie, medewerkers van IV Sociaal, de leverancier en de rve ICT om de business informatiebehoefte, de informatieoplossingen en de onderliggende infrastructuur  te verbinden;
 • Rapporteer je maandelijks aan de stuurgroep;
 • Heb je zorg voor de beheerbaar(s)heid van het eindresultaat;
 • Bewaak je de opgelegde eisen m.b.t. security en privacy wetgeving;
  Bewaak je projectbudgetten en communiceer je op een heldere wijze benodigde investeringen.
Applicatie proces consultantJO16906
Rol: Applicatie proces Consultant
Type inzet: Tijdelijke inzet
Locatie: Arnhem
Start: zsm
Uren per week: 40 uren p.w.
Duur van de inzet: 3mnd indicatief
Uiterste reactie datum: zsm.
tarief indicatie: Marktconform

Doel van de functie
De Applicatie Proces Consultant (APC) ondersteunt één of meer business processen door zorg te dragen voor een optimale werking van één of meer applicaties (of tools) op basis van zijn kennis van de techniek, de aanwezige functionaliteit in de applicatie(s) en van de business processen en informatie stromen die de applicatie(s) ondersteunen. De APC kent de business processen en (informatie) behoeften, is behulpzaam, opmerkzaam en scherp richting de business en komt in nauwe interactie met betrokken ketenpartners tot gedragen, innovatieve en kwalitatief goede oplossingen.
De APC signaleert nieuwe wensen in de informatiebehoefte (vanuit de business of als gevolg van veranderingen in wet- en regelgeving) en adviseert over nieuwe toepassingen of over wijzigingen in bestaande toepassingen. De APC stelt hiervoor functionele & technische specificaties/ontwerpen op, ontwikkelt, configureert, test, draagt zorg voor implementaties en onderhoudt contacten met alle ketenpartners (bijv. de gebruikersorganisatie, IT-afdelingen, enz.).
Resultaatgebieden
1 Applicaties
De APC is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van één of meer applicaties en daarmee de bedrijfsprocessen die deze ondersteunen. Hiertoe biedt de APC tweedelijnsondersteuning, lost incidenten zo snel mogelijk op, initieert changes en voert ze volgens afspraak door en monitort de applicaties en bedrijfsprocessen op proactieve wijze en stelt hierbij de juiste prioriteiten.
De APC configureert de applicaties en voert technische implementaties uit.
De APC kan de consequenties van aanpassingen aan een applicatie voor alle afzonderlijke disciplines overzien en legt deze vast in een impactanalyse.
De APC borgt en implementeert de geldende architectuur-richtlijnen (processen, data, systemen, interfaces) en zoekt daarbinnen naar de best passende oplossingen. De APC adviseert ter ondersteuning van (de ontwikkeling van) het beleid van de organisatie.
De APC schrijft en reviewt de documentatie met betrekking tot de applicaties die onder zijn verantwoordelijkheid vallen en houdt deze up-to-date.
2Ontwikkelen
De APC draagt zorgt voor de ontwikkeling, wijziging en configuratie van applicaties op basis van functionele en technische ontwerpen. De APC draagt zorg voor het hanteren van adequate methoden en technieken binnen de daartoe gestelde richtlijnen en kaders.
De APC voert daarnaast peer reviews uit en bewaakt de kwaliteit van de opgeleverde producten.
3Testen
3Testen
De APC stelt functionele-, unit- en/of systeemintegratietesten op, voert ze uit, interpreteert de bevindingen en rapporteert hierover.
De APC maakt hierbij gebruik van gestructureerde testmethoden.
4Business Processen
De APC heeft diepgaande kennis en begrip van de business processen die door zijn applicaties worden ondersteund. Op basis van deze kennis is hij/zij in staat wensen in de business te verzamelen (requirements capturing) en te vertalen naar technische oplossingen.
De APC analyseert en denkt actief mee over het business proces en het gebruik van de applicaties en adviseert de business daarbij over nieuwe mogelijkheden, optimalisatie, en de kosten.
5IT Processen
De APC werkt procesgericht en kan deze processen bewaken, borgen en verbeteren.
De APC kan optreden als procescoördinator voor één of meerdere relevante processen die door zijn team lopen (incident, change, problem, configuratie, licentie, enz.).


SysteembeheerderJO16905
Rol: 2e en 3e lijns Systeembeheerder werkplekken
Start: Direct
Duur: Enkele maanden
Werklocatie: Amsterdam, b.v.k. reizen met OV.
Aantal uur per week: B.v.k. 40 uur
Tarief indicatie: Marktconform
Beschrijving project:
Binnen onze klant, een financiële instelling met ongeveer 3000 gebruikers, wordt op dit moment Office 365 geïmplementeerd. Er zijn veel incidenten echter het huidige team heeft onvoldoende tijd om de incidenten op te lossen. Tevens moeten er uitvraagscripts en documentatie geschreven worden, o.a. voor de afdeling 1e lijns Service Desk. Naast de kennis en ervaring van het beheren van Office 365 [zowel 2e als 3e lijns!] zal je ook als taak krijgen om de mobile devices te gaan beheren. Dus kennis van Mobile Iron is zeer belangrijk.
De incidenten worden in Topdesk geregistreerd. Er zijn veel domeinen, het is een hectische omgeving, 24/7 noodzakelijk. Overige zaken die mogelijk van belang zijn is MDM, Windows 10, App-V, SCCM, Powershell, etc.
De nadruk ligt op het beheren en oplossen van incidenten met Office 365! Het server beheer, netwerkbeheer etc wordt door andere oplosgroepen uitgevoerd. Deze opdracht is puur de back end van de werkplekken.  
Professionals met interesse voor deze mooie opdracht in een technisch zeer uitdagende en veranderende omgeving, nodigen wij graag uit om contact te zoeken.
Bij voorkeur ontvangen wij graag een mail met een gerichte motivatie.

Sr. Functioneel BeheerderJO16904
Rol: Sr. Functioneel Beheerder
Type inzet: Tijdelijke inzet
Locatie: Amsterdam
Start: zsm
Uren per week: 32 uren p.w.
Duur van de inzet: 3 mnd indicatief
Uiterste reactie datum: zsm.
tarief indicatie: Max. €65 ex. Btw.
Planning interviews: 9 t/m 16 Maart

Functieomschrijving
Senior Functioneel beheerder Erfpacht

Werkzaamheden
 • Het functioneel beheren van de applicaties die het erfpachtstelsel van de gemeente Amsterdam ondersteunen en  bevragen van de database voor (ad hoc) rapportages;
 • Daarbij verschillende projecten die er lopen zoals MijnErfpacht ondersteunen.

De opdrachtgever(s)
De afdeling Informatievoorziening werkt voor het hele Cluster Ruimte en Economie zorgt voor een betrouwbare en toekomst gerichte informatievoorziening voor de specifieke bedrijfsprocessen van het cluster. Het Team Functioneel beheer is daar onderdeel van als 1 van de 3 teams en staat voor een optimale continuïteit & verbetering van bedrijfsprocessen binnen het Cluster middels het beheren van (bedrijfs)applicaties. Daarbij streven wij naar tevreden gebruikers die worden ondersteund met een kwalitatief product(applicatie) door een team van enthousiaste functioneel beheerders. Wij zijn daarbij sparringpartner en adviseur tussen de lijnorganisatie - gebruikers, rve ICT en externe (software)leveranciers en dragen bij aan het vernieuwen van de bedrijfsprocessen door de inzet van kennis mbt de primaire processen, de informatievoorziening en de techniek.
Daarbij werk je (grotendeels) gedeconcentreerd en voor deze functie direct bij Grond & Ontwikkeling het organisatie onderdeel wat verantwoordelijk is voor het erfpachtbeheer.Kennis en ervaring-BISL (must)
-Topdesk (must)
-T-MAP (must)
-Oracle (must)
-SQL (must)
-Toad (must)
-Agile (must)
-Business Intelligence (nice to have)
Projectleider Implementatie ICT autorisatieprocesJO16902
Rol: Projectleider Implementatie ICT autorisatieproces
Type inzet: Tijdelijke inzet
Locatie: Amersfoort
Start: zsm
Uren per week: 40 uren p.w.
Duur van de inzet: 3 mnd +
Uiterste reactie datum: zsm
tarief indicatie: Marktconform

Opdracht
Opdrachtgever wil het toekennen, controleren en intrekken van toegangsautorisaties op ICT-systemen verder verbeteren, zodanig dat er sprake is van een structureel en geborgd autorisatieproces. Hiervoor is een Programma geïnitieerd. In het kader van dit programma wordt nu een projectleider gezocht.

Doel van het programma
Vanuit informatiebeveiliging is er behoefte om te komen tot een projectplan voor het inrichten van een professioneel autorisatieproces. Uitgangspunt hierbij is dat medewerkers alleen toegang krijgen tot die informatie die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. De focus binnen het programma ligt dan ook op de volgende onderdelen:
 • Inzicht krijgen medewerkers die indirect werkzaam zijn voor de klant organisatie, maar wel toegangsautorisaties nodig hebben.
 • Grip krijgen op externe gebruikers.
 • Inrichten van processen rondom Identity en Access Management


Kennis en ervaring
 • Afgeronde HBO/WO opleiding richting Business Information of Bedrijfskunde met IT en proces component.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in een leidinggevende rol binnen de IT met ervaring in het managen van (IT en proces) projecten.
 • Kennis van en ervaring met opstellen autorisatie matrices is een pré. Ervaring in de implementatie van Identity en Access management systemen en Identity Management services is wenselijk.
 • Gewend hierin procesmatig te werken. Pakt “de lead”.
 • Brede ervaring als project- , programmamanager en/of teamleider IT in het (proces) IT werkveld.
 • Ervaring in het opstellen, vertalen en uitdragen van (beleids)plannen.
 • Energieke manager met gedegen kennis van managementtechnieken, organisatie-, personeels,- en kwaliteitsbeleid en in staat tot effectief operationeel management.
 • Zelfstarter met proactieve energieke houding en overtuigingskracht.
 • Mensgericht, omgevingsbewust en communicatief sterk op alle niveaus.
 • Ondernemend, authentiek, gedreven, daadkrachtig, vasthoudend en resultaatgericht.


Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we het gewenste Uurtarief daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.
Oracle ontwikkelaarJO16900
Rol: Oracle ontwikkelaar
Type inzet: Deta-vast
Locatie: Arnhem
Start: 26-02-2018
Uren: 40 uren per week
Duur van de inzet: 12 mnd detavast
(na een jaar inhuur in vaste dienst bij de eindklant).
Uiterste reactie datum: 19-02-2018 voor 10 uur
Intake gesprekken: 07-03-2018 tussen 09.00 – 13.00 uur
Tarief indicatie: Marktconform

Voor onze opdrachtgever in Arnhem zoeken wij een ervaren Oracle ontwikkelaar

Onze opdrachtgever is op zoek naar Oracle developer die breed inzetbaar is. Iemand die ook goed thuis is in de Oracle tooling (o.a. testtools). Ook is het belangrijk dat je actief kunt meedenken aan oplossingen wanneer er tegen problemen worden aangelopen.
 
Specifieke kennis en vereisten
-Minimaal een afgeronde HBO opleiding.
-Minimaal 5 jaar ervaring als oracle ontwikkelaar.
-Ervaring hebben met:
 • Oracle 12
 • Exadata
 • Oracle SQL (certificering)
 • Oracle PLSQL (associate certificering)
 • XML Pre
 • XSLT / WSDL / XSD
 • Java
 • ADF
 • Oracle Forms
 • SonarQube
 • HP Fortiffy
 • CD/CI Aanvullende competenties/eisen
 • Ervaring met Agile (Scrum)
  -Daarnaast ben je leergiering, flexibel, heb je een sterk analytisch vermogen, ben je ondernemend en ben je goed in samenwerken.

Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we het gewenste Uurtarief daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.
ProgrammamanagerJO16899
Rol: Programmamanager
Type inzet: Detachering
Locatie: Zuid-Holland
Start: z.s.m.
Uren: 28 uren per week
Duur van de inzet: 12 mnd indicatief
Uiterste reactie datum: 28-02-2018 voor 15 uur
Intake gesprekken: 07-03-2018 tussen 09.00 – 13.00 uur
Tarief indicatie: €90 - €100 excl. BTW

Voor onze opdrachtgever in Zuid-Holland zoeken wij een ervaren programmamanager.

Opdracht
Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor de realisatie van een kwantitatieve en kwalitatieve versterking van het onderwijs en onderzoek binnen de Dutch Innovation Factory. Als echte netwerker en verbinder balanceer je de belangen van alle stakeholders binnen het concept en behoud je daarbij de focus op de ambities van je opdrachtgevers.
Je werkt vanuit een sterke eigen visie op het concept en zet deze gericht in voor het maken van duidelijke keuzes, waarbij je voortbouwt op het werk dat een kwartiermaker al in gang heeft gezet. De programmamanager moet een hands on mentaliteit hebben en de plannen tot uitvoering brengen.
Enkele concrete doelen zijn:
 • stevige groei van het studentenaantal verbonden aan het concept;
 • verbreding van het opleidingsassortiment;
 • concentratie en professionalisering van de onderzoeklabs;
 • uitbreiding van het aantal en de inzet van lectoraten;
 • toevoegen van versterkende programmering en voorzieningen binnen het DIF-concept
 • versterken verbinding bedrijfsleven/organisaties, onderwijs(instellingen) en onderzoek
  Om deze doelen te bereiken stel je een ontwikkelstrategie en uitvoeringsagenda op samen met alle relevante stakeholders en de opdrachtgevers.

Vereisten
De kandidaat:
1.Heeft een goed overzicht van wat er speelt op het gebied van hoger beroeps onderwijs, waarbij met name op het gebied van ICT-gerelateerd onderwijs;
2.Vormt de verbindende schakel tussen twee opdrachtgevers en houd goed focus op de gezamenlijke belangen;
3.Adviseert de colleges, het management en andere relevante stakeholders omtrent de noodzakelijke ontwikkelingen en samenwerkingen;
4.Activeert en organiseert het collectieve denkproces over o.a. de (door)ontwikkeling van het concept.
5.Bij de verdere vormgeving van het concept vormt de Dutch Innovation Community een belangrijke partner;
6.Daarnaast zoek je de verbinding met en denk je mee over de doorontwikkeling van het Dutch Innovation Park tot fieldlab en  ‘Next Economy Campus’, waar onderwijs, onderzoek, ondernemen, werken, wonen en recreëren samen worden gebracht, en de doorontwikkeling van de Big Data Innovatiehub;
7.Signaleert en initieert nieuwe samenwerkingsverbanden, zowel met marktpartijen als onderwijsinstellingen.Gunningscriteria
1.Beschikt over een afgeronde relevante WO opleiding.
2.Minimaal 6 jaar aantoonbare relevante werkervaring in de afgelopen 8 jaar bij een hogeschool of gemeente en kennis van het werkveld.
3.Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring op strategisch en tactisch niveau in politiek-bestuurlijke omgeving in de afgelopen 15 jaar.
4.Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als programmamanager of vergelijkbare rol met de complexiteit van meerdere stakeholders per programma.Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we het gewenste Uurtarief daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.
Technisch ProjectleiderJO16894
Rol: Technisch Projectleider
Type inzet: Tijdelijke inzet
Locatie: Utrecht
Start: zsm
Uren per week: 36 uren p.w.
Duur van de inzet: indicatie tot 31-05-2018
Uiterste reactie datum: zsm.
tarief indicatie: €70
Referenties: De klant wil graag 2 referenten hebben i.v.m. deze opdracht
CV: graag in 3x A4
Intakegesprek: zal op 19-2-2018 tussen 13.00 en 16.00 uur plaatsvinden

Functie omschrijving
Als Technisch Projectleider Capaciteitsmanagement ben je verantwoordelijk voor het project capaciteitsmanagement. Met dit project wordt het gehele proces in kaart gebracht en waar nodig verbeterd.

Dit ga je doen
De opdracht voor de beoogde kandidaat is in feite op te knippen in twee delen, te weten
1.Op basis van onderbouwde adviezen en richtlijnen de organisatie aangeven Wat, Waar en Hoe uitgevoerd moet worden om het proces optimaal ingericht en operationeel te krijgen. Het eindresultaat moet zijn dat de staande organisatie het volledige proces Capaciteitsmanagement kan accepteren, borgen en continueren.
2.Continueren en on-the-flight verbeteren van de huidige al geïmplementeerde minimale processtappen en activiteiten.

In principe willen we starten met een doorlooptijd voor de opdracht van drie maanden waarbij het vervolgtraject o.b.v.
de gevraagde adviezen opnieuw ingevuld zal worden.

Dit is wat wij doen
Automatisering Utrecht ontwikkelt, levert, installeert en beheert alles wat nodig is voor de automatisering, de digitalisering en het digitaal werken van de gemeentelijke organisatie. We zorgen voor een stabiele en optimaal beschikbare ICT infrastructuur. We werken aan kantoorautomatisering, telefonie, organiseren hosting, dataopslag en virtualisatie. We voeren selfservice in en we automatiseren en standaardiseren waar mogelijk beheertaken. Bij dit alles zoeken we naar vernieuwende en besparende werkwijzen en producten. Zo dragen wij ons steentje bij aan een goede bedrijfsvoering.

Hier zijn we trots op
Wij willen vooroplopen als het gaat om innovatie. We werken in een nagelnieuw Stadskantoor met een ‘state of the art’ ICT omgeving en een moderne technische infrastructuur. Wij zijn klantgericht en gemotiveerd om problemen op te lossen, te ontzorgen en te vernieuwen. Door onze dienstverlening, maatwerkoplossingen en support, kunnen collega’s zich optimaal richten op hun kerntaken voor burgers en bedrijven. Soortgelijke diensten leveren we ook aan andere publieke organisaties. Het leveren van een goede service aan onze interne en externe klanten is topprioriteit.

Onze plek in de organisatie
De afdeling Automatisering Utrecht bestaat uit vier clusters, die focussen op de nieuwe technologie en dienstverlening: Besturing & Control, Vernieuwing, Solution Center en Operations Center. Automatisering Utrecht is één van de ‘interne bedrijven’ die de andere organisatieonderdelen adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van hun bedrijfsvoering. Om goede resultaten te halen, bij te blijven en te vernieuwen, werken we nauw en veel samen met de organisatieonderdelen en met marktpartijen.

Als Technisch Projectleider Capaciteitsmanagement werk je nauw samen met de Clusters Vernieuwing, Besturing & Control en Operations Center.


Taak van het onderdeel Vernieuwing
Het cluster Vernieuwing ontwikkelt en vernieuwt de ICT-infrastructuur. Naast oa Architectuur en Beveiliging is hier ook Projectmanagement ondergebracht. Het team Projectmanagement is
samengesteld uit een coördinator, projectleiders, een project management officer en een projectbeheerser. Daarnaast wordt bemensing voor het opleveren van projectproducten geleverd vanuit de verschillende operationele beheerafdelingen.

Taak van het onderdeel Besturing & Control
Het Cluster Besturing & Control is verantwoordelijk voor de overall sturing van het juist laten landen van de overall processen binnen IB Automatisering. Het afstemmen met de andere processen staat centraal teneinde een goede aansluitende dienstverlening te kunnen garanderen. Bij dit cluster zijn de Cluster overstijgende processen onderbracht, waaronder capaciteitsmanagement infrastructuur (servers, storage, verbindingen, etc.); continuïteitsmanagement dienstverlening (voorkomen van en oplossen van calamiteiten); service Level Management en software Assetmanagement (licentie-loket).

Taak van het onderdeel Operations Center
Het cluster Operations Center is verantwoordelijk voor het technisch beheer en de exploitatie van de ICT infrastructuur en applicaties. De kernactiviteiten bestaan uit het monitoren op element- en waar noodzakelijk keten-niveau, het beveiligen, ontsluiten en continue beschikbaar stellen van de bijbehorende data, het procesmatig en periodiek uitvoeren van (security) upgrades, het uitvoeren van wijzigingen en het in beheernemen van gewijzigde of nieuwe infrastructuur-onderdelen. Daarnaast is het Operations Center als 2e-lijn betrokken bij het oplossen van incidenten en problemen. Het cluster zorgt samen met de overige IB-AUTO clusters voor de levering van de afgesproken functionaliteit en kwaliteit aan de klant c.q. gebruiker.

Functie eisen
De Technisch Projectleider Capaciteitsmanagement is een vakinhoudelijke professional die gedreven is om resultaten te behalen binnen de publieke sector op het gebied van ICT.
Hij/zij moet een grote drive hebben in het willen oplossen van vraagstukken/procesverbeteringen die de dienstverlening gaan verbeteren en deze projectmatig kunnen aansturen. Ervaring met het managen van technische ICT projecten. De Technisch Projectleider Capaciteitsmanagement heeft tenminste een afgeronde HBO opleiding en bezit daarnaast kennis van projectmanagement methodieken (Prince II practitioner, Agile/Scrum) of is bereidt deze zich eigen te maken.

De Technisch Projectleider Capaciteitsmanagement is vanaf medio februari full-time (36u/w) beschikbaar en bereid om de dagen in de week vanuit het Stadskantoor te Utrecht te werken.

In je aanpak toon je eigen initiatief, ben je innovatief, werk je zelfstandig, ben je vasthoudend en tactisch. Je bent communicatief vaardig (in woord en op schrift) en een echte teamplayer, waarbij je in staat bent om partijen te verbinden en samen te werken. Je hebt vakinhoudelijk afdoende kennis om bestaande processen te doorgronden en de gemeente te adviseren.

Competenties
In de uitvoering van ons werk staan de vier gemeentelijke kernwaarden centraal: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar. Ze komen tot uiting in onze heldere afspraken, servicegerichte en flexibele werkhouding, scherpe (financiële) planning en betrouwbare inzet. Van onze medewerkers verwachten we dat ze – vanuit deze kernwaarden - hun persoonlijke vaardigheden en vakkennis verder ontwikkelen.
IB Automatisering hanteert de kernwaarden (open, wendbaar, scherp en betrouwbaar) en de U-Factor (onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat kunnen werken, verdergaande digitalisering van werkprocessen, ketenvorming en veranderende dienstverlening van de gemeente). Deze kernwaarden zijn het uitgangspunt om te komen tot de gewenste cultuur binnen IB Automatisering.
IB Automatisering verwacht van de medewerkers dat zij, ongeacht hun positie in de organisatie, werken in het belang van het grotere geheel van de afdeling en daarvoor brede basisvaardigheden hebben of ontwikkelen en de kennis
m.b.t. de specialisatie actueel houden. Van alle medewerkers wordt inzet gevraagd buiten kantoortijden, omdat de ICT dienstverlening 7x24 uur per week geleverd wordt. Groot onderhoud wordt bij voorkeur gepland in het weekend, zodat gebruikers hierdoor zo min mogelijk worden gehinderd

.Net OntwikkelaarJO16890
Rol: .Net Ontwikkelaar
Type inzet: Tijdelijke inzet
Locatie: Amsterdam
Start: zsm
Uren per week: 40 uren p.w.
Duur van de inzet: 31-12-2018 indicatief
Uiterste reactie datum: zsm.
tarief indicatie: €75 ex. Btw.

Je functie
Je komt als .NET ontwikkelaar werken in een team met 5 andere ontwikkelaars. Het team ontwikkelt diverse applicaties ter ondersteuning van administratieve en bancaire processen. De technologieën die hierbij gebruikt worden zijn o.a. C#, ASP.NET (MVC, WebForms), WinForms, Entity Framework, WCF en SQL Server. Je werkt vaak in projectverband maar bent ook verantwoordelijk voor het zelfstandig doorvoeren van (kleinere) wijzigingen. Je stelt samen met een business consultant de functionele specificaties op waarbij je regelmatig contact zult hebben met de business en / of stakeholders. Er is dan ook veel ruimte om zelf mee te denken over de beste oplossing.

Je talenten
Voor deze functie zijn wij op zoek naar iemand met minimaal HBO werk- en denkniveau. Je bent proactief en sterk analytisch. Je bent in staat je snel in te leven in de vraag van de klant en kan je nieuwe materie snel eigen maken. Je doorziet processen snel en reageert adequaat om tot een oplossing te komen. Daarnaast heb je kennis van applicatie architecturen en weet deze te optimaliseren. Zijn resultaatgerichtheid, drive, ondernemerschap en klantgerichtheid jouw kernwoorden? Denk je dat je bij ons past en wil je de uitdaging aangaan?

Check dan je profiel:
 • Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau. Een opleiding gericht op Bedrijfskundige Informatica met goede resultaten is een pré
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een soort gelijke functie
 • Werkervaring in de financiële sector is een must
 • Je hebt ervaring met het ontwikkelen in C# (.Net Framework)
 • Je hebt ervaring met WebForms, MVC, WinForms, WCF, en Entity Framework
 • Je hebt ervaring met SQL-Server (2008/2012)
 • Je bent bekend met TFS/VSTS en CI/CD
 • Ervaring met HTML5, CSS3 en javascript is een must
 • Je bent creatief in het bedenken van oplossingen en werkt graag vernieuwend
 • Je staat open voor het geven en nemen van feedback
 • Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
Storage BeheerderJO16887
Rol: Storage beheerder
Start: in overleg zo snel mogelijk
Duur project: 3 a 4 maanden met optie van verlenging
Aantal uren per week: 36 uur
Werklocatie: Helmond
Beschrijving opdracht:
Onze klant is op zoek naar een Storage beheerder Netapp. Je zal het dagelijkse beheer moeten gaan uitvoeren, de reguliere beheer werkzaamheden. Daarnaast is de leverancier ook een migratie aan het voorbereiden voor nieuwe versie van Netapp dus je zal ook het aanspreekpunt worden naar de leverancier. Als back-up systeem wordt Commvault gebruikt. Ook hier dien je ervaring te hebben om dit te beheren.
De omgeving bestaat uit een Windows omgeving, VM ware etc. De opdrachtgever zoekt iemand die naast de dagelijkse beheertaken met Nettapp en Commvault ook stand-by kan draaien omdat 24/7 continuïteit gegarandeerd dient te worden.
Mocht jouw kennis en ervaring aansluiten bij het gewenste profiel ontvangen we graag jouw cv bij voorkeur in word formaat, met een korte motivatie, tariefwens en vakantieplannen
Devops EngineerJO16886
Rol: Devops engineer, Developer AWS
Type inzet: Detachering
Locatie: Rotterdam
Start: z.s.m.
Uren per week: in overleg
Duur van de inzet: 3 maanden + optie van verlenging
Uiterste reactie datum:  zsm
Tarief indicatie: marktconform
Voor een van onze opdrachtgevers, gevestigd in Rotterdam, zijn we op zoek naar een
Devops / Developer die deze jonge, innovatieve en dynamische organisatie samen met het team naar een hoger niveau en kwaliteit kan tillen.
Het team maakt onder andere gebruik van DynamoDB, (Javascript), Lambda, SQS, IAM, S3, RDS, Cloudwatch en Docker.
Doel is om op korte termijn een beweging te maken richting test-driven development en beter controle te krijgen over provisioning en configuration.

Hiertoe zijn we op zoek naar een professional om het team bij onze opdrachtgever te komen versterken.

AANTOONBARE WERKERVARING VEREIST:
Primair zoeken zij een javascript developer die ervaring heeft met het opzetten van een geautomatiseerde testomgeving. Hij helpt ons keuzes maken in test tools en frameworks en helpt om de code hierop aan te passen.
We gaan er van uit dat je goede kennis hebt van:
Node.js
AWS Lambda
DynamoDB
API Gateway
SQS
Geautomatiseerd testen van Lambda functies
Deployment en versioning van micro services (Lambda)
Daarnaast is het WENSELIJK als je de onderstaande werkervaring mee brengt:
De deployments worden nu met Ansible gedaan. De klant loopt tegen problemen op meta niveau aan als:
Versioning
Gebrek aan totaal integratie
Configuratie management
Toegankelijkheid
Het tweede deel van de opdracht bestaat uit het vormgeven van het provisioning en configuratie management. Onder andere wordt de keuze voor Ansible nog eens goed tegen het licht gehouden.
Hieronder verstaan zij:
Het provisionen van AWS services
Het configureren van Linux machines (o.a. Core os)
Het deployen van Docker containers
Het vastleggen/inzichtelijk maken van configuraties, deployments, versies, …

Van professionals die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV in bij voorkeur in word formaat, voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we het gewenste tarief daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.

Service Delivery ManagerJO16853
Functie: Service Delivery Manager
Startdatum: 15 januari 2018
Einddatum: 14 januari 2019
Aantal uren per week: 36
Locatie: Omgeving Amsterdam


Sluitdatum: 24-12-2017

Introductie:
Ben jij de Service Delivery Manager die onze klant zoekt?
Reageer dan snel!

Functie:
Werkzaamheden / Verantwoordelijkheden
 • Een optimaal functionerend Service Delivery Team, inclusief een derde lijns helpdesk en communicatie over verstoringen;
 • Het inrichting van de noodzakelijke randvoorwaarden om de beoogde functie te kunnen vervullen;
 • Zorgdragen voor verdere aansluiting van de beheersfunctie op het op SCRUM/Agile en DevOps gebaseerde ontwikkelproces;
 • Functioneel beheer van de gerealiseerde oplossingen;
 • Maken, beheren en nakomen van Service Afspraken met afnemers van de oplossingen;
 • Ontwikkelen en periodiek beschikbaar stellen van kwantitatieve rapportages met betrekking tot de informatieleveringsfunctie aan de organisatie;
 • Leveren van een bijdrage aan het professionaliseren van de werkwijze van het Datapunt team.

Vereisten:
 • De kandidaat beschikt minimaal over WO werk- en denkniveau
 • De kandidaat heeft kennis van beheer principes en -concepten voor data-georiënteerde omgevingen (datawarehouse, analytics en/of big data omgevingen).
 • De kandidaat heeft kennis van en ervaring met SCRUM/Agile methodiek.
 • De kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan als Service Delivery Manager en/of soortgelijke functie binnen een grootschalige organisatie-brede Business Intelligence (BI) / Datawarehouse (DWH) en/of big data omgeving.
 • De aangeboden kandidaat heeft werkervaring opgedaan als Service Delivery Manager en/of soortgelijke functie binnen een overheidsorganisatie.
 • De kandidaat heeft ervaring als Service Delivery Manager en/of soortgelijke functie in een omgeving met diverse stakeholders en afnemers met niet-homogene belangen. Graag aangeven in de motivatie waar en hoe de gevraagde werkervaring is opgedaan.
 • De kandidaat heeft ervaring met het uitdenken, opzetten, realiseren en managen van een service delivery functie conform het Gartner Mode-2 model. Graag aangeven in de motivatie waar en hoe de gevraagde werkervaring is opgedaan.
 • De kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan in functionele aansturing van een team van beheerders en informatieanalisten.
 • De kandidaat heeft ervaring als business- of informatieanalist
 • De kandidaat heeft ervaring in een van de genoemde rollen binnen een BI of data warehouse programma
  2 referenties:
 • Naam organisatie
 • Naam contactpersoon
 • Telefoonnummer contactpersoon

Python / Raspberry PI ontwikkelaarJO16663
Duration: in overleg
Python Ontwikkelaar
Location: in overleg
Starting: A.S.A.P.
Hours: in overleg

Rol: Python ontwikkelaar
Type inzet: tijdelijke inzet / projectbasis

Voor een innovatieve en internationaal opererende organisatie actief in de AV en entertainment industrie met haar Nederlandse kantoor in Hilversum, zoeken wij voor een korte inzet een ervaren Python ontwikkelaar.Voor een van de oplossingen die de klantorganisatie aan haar klanten biedt, wordt gebruik gemaakt van de Raspberry Pi waarop software draait die ontwikkeld is in Python.

Men ondervindt momenteel een steeds terugkerend probleem, waarvan de oorzaak ogenschijnlijk terug te leiden is naar foutieve code. Het ontbreekt de organisatie echter aan specifieke kennis van met name Python om het aanhoudende probleem te isoleren en op te lossen.Om deze reden zoeken we een ontwikkelaar met gedegen kennis en ervaring van Python, die in staat is om samen met de engineers en andere betrokkenen van de klantorganisatie een analyse kan uitvoeren om het probleem te vinden en op te lossen.De werkzaamheden zijn hierbij in overleg met de juiste kandidaat flexibel in te delen en hoeven niet op werkdagen plaats te vinden. Doel is te komen tot de werkbare oplossing.

Meer informatie met bterkking tot de probleemstelling is op aanvraag beschikbaar

Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we het gewenste Uurtarief daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.