Contractmanager
Rol: Contractmanager (per direct)
Type inzet: Tijdelijke inzet
Locatie: Regio Amsterdam
Start: zo snel mogelijk
Duur: 3+ maanden met optie tot verlenging
Uren per week: 40 uren per week
Uiterste reactie datum: zo snel mogelijk
tarief indicatie: marktconform

Omschrijving
De Contract Manager is verantwoordelijk voor het beheren van afgesloten contracten en het onderhouden van de leveranciersrelatie vanuit een kopers perspectief. Hij/zij is verantwoordelijk voor een optimale samenstelling van de IT-sourcingstrategie en IT-leveranciers. Hij/zij registreert, beheert en monitort het gebruik van eigen IT-activa, zoals hardware en/of software licenties gedurende hun levenscyclus vanuit een economisch perspectief en adviseert de Manager over vendor (portfolio) management.

Verantwoordelijkheden
Contractmanagement
- Inkoopproces
- Adviseert de Business en het MT IT bij het formuleren van de eisen waaraan de te contracteren producten en diensten moeten voldoen.
- Adviseert inkoop over de contractvoorwaarden die van belang zijn om een goede en beheerste uitvoering van het contract mogelijk te maken.

- Contractbeheer
- Ontwikkelt en onderhoudt beleid, normen, processen, systemen en metingen die de organisatie in staat stellen om het proces effectief en effici?nt uit te voeren.
- Bewaakt de uitvoering van contracten vanuit een inkoop (klant) perspectief en verzekert dat contracten correct worden uitgevoerd en nageleefd en neemt actie bij afwijkingen.
- Brengt financi?le en commerci?le risico?s in kaart en neemt tijdige maatregelen om deze risico?s te mitigeren.
- Monitort het leveringsproces om te verifi?ren dat de producten en/of diensten volgens de afgesproken tarieven, leveringsvoorwaarden en KPI?s worden uitgevoerd en introduceert een effici?nte contract administratie.
- Evalueert de prestaties van leveranciers en handelt leveranciers escalaties en klachten af gezien vanuit een contractueel perspectief.
- Levert input voor projecten gezien vanuit contractuele voorwaarden en/of verplichtingen ten aanzien van het in gebruik nemen van nieuwe of gewijzigde diensten.
- Ontwikkelt en onderhoudt documentatie ter ondersteuning van effici?nt contract management.

- AssetManagement
- Ontwikkelt en onderhoudt het asset beleid, normen, processen, systemen en metingen die de organisatie in staat stelt om het asset portfolio met betrekking tot risico's, kosten, compliance en business performance doelstellingen te beheren.
- Onderhoudt een IT-asset administratie en ontwikkelt een asset planning.
- Houdt toezicht op het asset portfolio en werkt met alle afdelingen die betrokken zijn bij de aanschaf, implementatie, beheer en onkostendeclaraties van IT-assets.

- Vendor Management
- Relatiebeheer
- Ontwikkelt, evalueert en rationaliseert het integrale portfolio van leveranciers, producten en/of diensten en projecten.
- Ontwikkelt en onderhoudt beleid en sourcingstrategie ten aanzien van leveranciers om toegevoegde waarde van IT-diensten vast te stellen.
- Ontwikkelt condities voor samenwerking en/of partnerships, leveranciersovereenkomsten en leveringsprocessen.
- Stelt richtlijnen op voor relatie management ten aanzien van interacties tussen stakeholders in de organisatie.
- Bouwt en onderhoudt de relatie met IT-leveranciers en stakeholders op het niveau van tactisch management om een correcte levering van producten en/of diensten te verzekeren die aansluit bij het contract en de verwachtingen.

- Advisering vendor portfolio management
- Rapporteert de strategische prestaties aan het MT-IT en stakeholders in de organisatie ten aanzien van kwaliteit, dienstverlening en financi?n.
- Adviseert de Manager IT Infrastructure op het gebied van vendor portfolio management.
Benodigde kennis en ervaring
- Afgeronde WO-opleiding (Bedrijfskunde of Bestuurlijke informatiekunde of Bedrijfseconomie)
- 3 - 5 jaar ervaring in service management of vendor & contractmanagement
- Expert kennis van het leveranciers en contract management vakgebied
- Relevante ervaring in een internationale omgeving
- Sterke communicatieve vaardigheden
- Beheerst de Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling

Competenties
- Klantgerichtheid
- Resultaatgerichtheid
- Kwaliteitsgerichtheid
- Samenwerken
- Initiatief
- Marktgericht
- Aanpassingsvermogen
- Onderhandelen
- Contracteren
- Conceptueel denken
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en ben je (binnenkort) beschikbaar? Reageer dan direct!
Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV en een korte motivatie voor de opdracht.
 Reageer

Referentie nummer

JO17197

Kennisgebied

  • ASSET MANAGEMENT / WO

Locatie

Aalsmeer

Duur