BI Applicatie ontwikkelaar
Rol: BI Applicatie ontwikkelaar (Oracle)
Type inzet: 1 oktober 2020
Locatie: Utrecht
Start: ZSM
Duur: 6 maanden met optie tot verlenging
Uren per week: 32-36
Uiterste reactie datum: 25-09-2020
Tarief indicatie: marktconform
 
Als BI applicatie ontwikkelaar / beheerder werk je ten behoeve van het programma Zero Based Budgetting (ZBB) aan de ontwikkeling van BI applicaties en de aansluiting van diverse bronapplicaties. Eén van de eerste te ontwikkelen toepassingen ten behoeve van dit programma betreft de “loonsom applicatie”.
 
De organisatie zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is één van de 21 waterschappen in Nederland. Het waterschap is, net als een gemeente, een lokale overheid. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) bestaat uit een algemeen bestuur, een college van Dijkgraaf en Hoogheemraden en meer dan 500 medewerkers.
 
HDSR is in transitie om voorbereid te zijn op de veranderende opgaves die van buitenaf op haar af komen. HDSR staat voor een grote opgave: in de komende jaren zal zij een forse inspanning doen en bijdragen aan het Hoog Water Beschermingsprogramma. Dit maakt dat er aanzienlijke projecten gestart zijn en worden.
 
Opdracht
Voor de loonsom applicatie worden diverse bronapplicaties aangesloten op de applicatie database met behulp van ETL tooling en opslag in een Oracle database. De diverse databronnen moeten met elkaar gecombineerd worden. De eindgebruikers krijgen de mogelijkheid om data op te vragen, aan te passen, berekeningen uit te voeren en “what-if-scenario’s” te realiseren. Hiervoor wordt een separate laag voorzien op de database (Oracle APEX). Er is daarnaast ook behoefte aan de mogelijkheid om data via Excel in de database te brengen.
 
Middels een APEX Excel plug-in dient de mogelijkheid gerealiseerd te worden om data via Excel in de database te brengen en de uitkomsten van deze uploads te visualiseren.
De uitkomsten van de uploads dienen te worden gevisualiseerd in overzichtelijke dashboards. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Power BI. De dashboards en rapportages zullen in samenspraak met eindgebruikers gerealiseerd worden.
 
De functionele requirements en de technische oplossing zijn voor een groot deel beschreven. Kennis en affiniteit met het financiële budgettering proces is van belang om een goede interactie met de groep eindgebruikers te realiseren.
 
De ontwikkelaar dient zelfstandig op basis van de beschrijvingen de volgende onderdelen te realiseren:
 • Bron applicaties ontsluiten middels datasync ETL tool;
 • Samenbrengen van de databronnen in Oracle database en realiseren datamodel;
 • Realiseren applicatie laag in APEX (inclusief APEX Excel Plug-in);
 • Realiseren Power BI-connectiviteit;
 • Realiseren Power BI-model en dashboards.
   
   
  Afdeling informatie
  Deze opdracht hoort bij het team Informatiemanagement en Automatisering (I&A). Het team bestaat uit 30 medewerkers met twee leidinggevenden. Als BI ontwikkelaar / beheerder werk je samen met een BI-coördinator / senior beheerder aan de ontwikkeling van BI applicaties en de ontsluiting van bronsystemen en val je onder het I-team, waar ook de informatiemanagers, project managers en andere functioneel beheerders onderdeel van uit maken. In deze periode van Corona wordt er veel overlegd via MS Teams.
   
  Minimumeisen / knock-outcriteria
 • Afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau;
 • Aantoonbare relevante ervaring BI applicatie ontwikkelaar met het realiseren van Microsoft Power BI-datamodellen en rapportages;
 • Aantoonbare kennis van of werkervaring met Extraction, Transformation and Load (ETL);
 • Aantoonbare ervaring met en certificering voor Oracle Application Express;
   
   
  Gunningscriteria (weging)
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met financiële processen, zoals budgetting en prognose;
 • Aantoonbare ervaring met Oracle Application Express Developing (APEX);
 • Aantoonbare ervaring met ontwerp van genormaliseerde datamodellen;
 • Aantoonbare kennis van- en werkervaring met Oracle E Business Suite datamodel (15 punten);
 • In het bezit van het certificaat ‘MCSA BI Reporting’ (10 punten);
 • Aantoonbare kennis van- en werkervaring met Youforce, Primavera en / of Content Packs en datamodel (10 punten);
   
  Beschikbaar uiterlijk per 1 oktober 2020, voor gemiddeld 32-36 uur per week.
   
  Competenties
  In deze opdracht zijn de volgende competenties belangrijk
 • Planmatig werken;
 • Samenwerken;
 • Analytisch vermogen, scherp, kritisch, oog voor detail;
 • Resultaatgericht;
 • Actieve werkhouding, nieuwsgierig, pakt aan, can-do en hands-on mentaliteit;
 • Schriftelijk en mondeling communicatief sterk;
 • Organisatiesensitiviteit, heeft oog voor informele en formele invloeden.
   
 Reageer

Referentie nummer

JO17729

Kennisgebied

Locatie

Utrecht

Duur