De man-vrouwverhouding in zzp-land – feiten en cijfers

Het aantal zelfstandige ondernemers zonder personeel in absolute zin blijft groeien. Het percentage vrouwen dat kiest voor het zzp’er-schap  loopt daar echter flink bij achter, meldde het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NiDi) afgelopen zomer. ‘Vreemd genoeg’, zeiden de onderzoekers erbij. De gangbare gedachte is namelijk dat het zzp’er-schap juist voor vrouwen  aantrekkelijk is. Werken als zzp’er laat zich immers beter combineren met zorgtaken die nog steeds voor het grootste deel op het bordje van vrouwen terechtkomen. Ook in het geëmancipeerde Nederland. Waarom vrouwen desondanks minder vaak zzp’er worden dan mannen, blijft vooralsnog onduidelijk.

Een kleine 40 procent van alle zzp’ers is vrouw

In 2018 bedroeg het aantal vrouwen onder de zzp’ers 39 procent, volgens het NiDi, dat zich baseert op de CBS-rapportage Wie zijn de ZZP’ers?. In de motieven om zzp’er te worden zitten geen flagrante verschillen tussen mannen en vrouwen. De belangrijkste redenen zijn: meer autonomie en ‘tijd voor een nieuwe uitdaging’. Eén motief springt er onder de vrouwen uit:  47 procent van de vrouwelijke zzp’ers geeft inderdaad aan voor deze positie te kiezen om werk en familiezaken beter te kunnen combineren.

ICT-sector betaalt freelance vrouwen beter

De beloningsverschillen zijn nog steeds toe te schrijven aan het onderscheid in sectoren en beroepen waarin vrouwelijke en mannelijke freelancers opereren. Eén tak van sport springt er positief uit. De Intelligence Group, gespecialiseerd in arbeidsmarktdata, voerde in 2018 een survey uit naar de tarieven van freelancers in uiteenlopende beroepsgroepen. Dat leverde een verrassende conclusie op: in de ICT verdienen vrouwen juist meer dan mannen. ‘Dit komt waarschijnlijk doordat vrouwen schaars zijn in deze sector. En schaarste wordt nu eenmaal beter beloond’, zei een onderzoeker van de Intelligence Group op zipconomy.nl.

En dan de vraag of vrouwelijke zzp’ers harder moeten vechten om een opdracht gegund te krijgen. Daar is geen eenduidig antwoord op te vinden. Ook hier zal veel afhangen van de sector waarin vrouwen als zelfstandig ondernemer actief zijn en van het beroep dat ze uitoefenen.