Grote toename zzp’ers: ‘Flexibele schil is maatschappelijke norm geworden’

Bron: De Volkskrant

Het aantal flexibele werknemers is de afgelopen vijftien jaar toegenomen van 1,1 miljoen naar bijna 2 miljoen. In diezelfde periode werd vast werk steeds minder gewoon. Het aantal zzp’ers groeide van ruim 630 duizend in 2003 naar 1,1 miljoen in 2018.

Van alle werkenden is nu meer dan een derde flexwerker: werknemer met een flexibel contract of zzp’er. Ruim 60 procent is werknemer met een vast contract. Als deze verhoudingen zich blijven ontwikkelen in het tempo van de afgelopen periode, zijn vaste werknemers in 2030 een minderheid onder de werkenden.

Volgens de nieuwe Flexbarometer, die vandaag door CBS en TNO wordt gepubliceerd, is vooral het aantal werknemers met een vast contract, maar zonder vaste uren sterk gegroeid, en ook de tijdelijke werknemers zonder vaste uren en de oproepkrachten. Bij elkaar groeide deze groep van 443 duizend naar meer dan een miljoen mensen.

In de horeca (67 procent), specialistische zakelijke dienstverlening (50 procent) en sport en recreatie (64 procent) zijn flexers al de meerderheid; in de bouw en in de handel nog net niet

Volgens onderzoeker Sarike Verbiest van TNO is Nederland inmiddels ‘kampioen van de flex-arbeid’. Waarom dat zo is, weet zij ook niet. ‘Sommige andere landen hebben vergelijkbare systemen, dus daar kan het niet alleen aan liggen.’

Specialistisch werk

Volgens Verbiest schakelen ondernemers naar eigen zeggen vooral zzp’ers in voor specialistisch werk waar ze zelf geen mensen voor hebben. Voor het opvangen van pieken kiezen ze voor oproep- of uitzendkrachten.