Hoofdlijnenbrief over nieuwe zzp-wetgeving naar parlement

Bron: futd.nl

Minister Koolmees van SZW en staatssecretaris Snel van Financiën hebben een brief naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd waarin zij laten weten een stap verder te zijn met de uitwerking van de nieuwe wetgeving voor ZZP’ers en aangeven welke acties zij nog gaan verrichten. In het regeerakkoord zijn op het terrein van werken als zelfstandige de volgende maatregelen voorgesteld:

(1) arbeidsovereenkomst bij laag tarief,

(2) aan de bovenkant van de arbeidsmarkt komt er voor zelfstandig ondernemers een opt-out van de loonheffing en werknemersverzekeringen, en

(3) opdrachtgeversverklaring.

Het kabinet gaat direct na de zomer met belanghebbenden in gesprek in verband met de verdere uitwerking van de maatregelen uit de hoofdlijnenbrief en de afwegingen daarbij. In het najaar van 2018 zal het kabinet de Tweede Kamer opnieuw op de hoogte stellen van de stand van zaken. Het streven blijft dat de wetgeving 1 januari 2020 ingaat. Het kabinet heeft de volgende concrete acties op de agenda staan:

  • Verduidelijken van het gezagscriterium, zodat per 1 januari 2019 meer inzicht bestaat in de kwalificatie van de arbeidsrelatie.
  • Onderzoeken of en hoe met een webmodule in voldoende mate een optimum in randvoorwaarden kan worden gevonden.
  • In gesprek gaan met de Europese Commissie over de verhouding van de arbeidsovereenkomst bij laag tarief met het Europees recht.
  • Onderzoek laten doen naar tarieven, tariefopbouw en kenmerken van zelfstandigen en hun opdrachten.