Tarieven van zzp’ers met 1,5% gestegen in 2017

Bron: zzpbarometer.nl

 

Planet Interim onderzocht regionale uurtarieven

Uit data en analyses van Planet Interim en Intelligence Group blijkt onder andere dat het gemiddelde uurtarief in 2016 met 2,8% steeg en in 2017 met 1,5%. Dit laatste getal is gelijk aan het percentage waarmee de cao-lonen in Nederland dat jaar zijn gestegen. 

Naar verhouding liggen in Noord-Holland de uurtarieven van zzp’ers tussen de 20 en 30% hoger in vergelijking met bijvoorbeeld Limburg en Friesland. Opvallend gegeven is dat het uurtarief over het algemeen langzaam afneemt naarmate de duur van een opdracht toeneemt. Uit onderzoek van ZZP Barometer in samenwerking met Knab bleek onlangs dat de zzp’er hierin steeds zelfverzekerder wordt. Sinds 2016 gooit een steeds hoger percentage zzp’ers hun uurtarief omhoog als de opdracht wordt verlengd.

Inzicht in zzp-tarieven

Er is nauwelijks tot geen transparantie over de gevraagde en betaalde uurtarieven van zzp’ers in Nederland. Als er al gegevens zijn bij opdrachtgevers, zijn de tarieven van de zzp’ers gekoppeld aan cao’s met een standaard verrekenfactor. Als het gaat om de ontwikkeling van het uurtarief in het algemeen en binnen beroepsklassen in het bijzonder, is nagenoeg niets bekend.

Met de benchmark-tarieven-tool zijn honderdduizenden datapunten vertaald naar min-max-tarieven en het gemiddelde uurtarief. Ook de regionale afwijking en verschillen op ervaringsniveau zijn meegenomen. Hierdoor wordt voor het grootste gedeelte van de zzp-beroepen inzicht gegeven in de regionale uurtarieven.

“Met deze tool willen we zzp’ers meer zicht geven op de tarieven die er betaald worden voor hun diensten. Op deze manier staan ze sterker in onderhandeling met opdrachtgevers en intermediairs. Ook kan er een gesprek worden gevoerd over toegevoegde waarde”, aldus Niels van Berkel, directeur van Planet Interim.