Waarom ook ZZP’ers een accountplan moeten maken

Bron: ZZP Inside

Een accountplan is alleen iets voor de sales afdeling van grote organisaties? Niets is minder waar! Iedere ondernemer die een doelgroep optimaal wil bedienen om een maximaal resultaat uit het bedrijf te halen, kan zeer gestructureerd werken aan de hand van een accountplan. Met behulp van dit plan kan een reële doelstelling geformuleerd worden op basis van de behoeftes van de doelgroep in combinatie met de mogelijkheden van de organisatie. Het is dan ook voor ZZP’ers belangrijk om een accountplan te maken.

Een accountplan is een formulering van de behoeftes van een specifieke doelgroep in combinatie van de mogelijkheden van een bedrijf om hieraan te voldoen. Het plan geeft een weergave van commerciële kansen en bedreigingen waarin zowel interne als externe aspecten worden meegenomen. Op basis van dit plan kan een reële inschatting worden gemaakt en inzichten worden verkregen met betrekking tot de mogelijkheden en de (financiële) gezondheid van een bedrijf.

Het accountplan moet kunnen worden bijgewerkt en aangevuld met nieuwe relevante informatie zodat een “basis” plan kan worden geactualiseerd en meerdere keren gebruikt kan worden. 

Een goed en volledig accountplan bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Algemene gegevens bedrijf; 
  • Doelstelling organisatie;
  • Omschrijving van specifieke kenmerken en wensen van de doelgroep;
  • Marktpositie, concurrentie van de organisatie;
  • Interne kansen en mogelijkheden;
  • Klantpotentie;
  • Doelstellingen voor een specifieke periode;
  • Activiteiten om deze doelstellingen te realiseren (inclusief kostenplan en tijdsplanning);
  • (Tussentijdse) evaluatiemomenten.