Zelfstandig professionals vinden dat ze cyberveiligheid op orde hebben

Bron: Consultancy.nl

Tweederde van zelfstandig professionals vindt over het algemeen van zichzelf dat ze goed beveiligd zijn tegen online gevaren. Dat blijkt uit onderzoek waaraan bijna 500 ZP’ers hebben deelgenomen.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna twee derde van de ZP’ers (Zelfstandig Professionals*) voldoende tot goed beveiligd is, terwijl het resterende deel slecht tot matig beveiligd is. Dit is verontrustend, aangezien (cyber)security, zeker in het licht van de inmiddels ingevoerde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is verworden tot een essentieel aandachtspunt voor organisaties.

Met de komst van de AVG verandert er veel voor alle ondernemers, groot of klein, en daarmee ook voor  ZP’ers. De overheid verwacht van ieder van hen dat zij actief bijdraagt aan de security van gegevens en op die manier de privacy zoveel mogelijk waarborgt. Iedereen dient zich te houden aan de meldplicht omtrent datalekken en wordt geacht voldoende maatregelen te nemen om datalekken te voorkomen.

IT professionals beste beveiligd

Een belangrijke conclusie die naar voren komt in het onderzoek is dat de meeste ZP’ers die zelf zeggen goed beveiligd zijn, werken in de ICT-sector, Van de zelfstandig professionals die niet in de ICT actief zijn, geven er meer aan dat ze slecht (13%) of matig (24%) beveiligd zijn tegen cybercrime, tegenover ZP’ers werkzaam in de ICT-sector met 9% en 19%.

Die bevindingen liggen in lijn met een ander onderzoek, uitgevoerd door DutchSec, dat concludeert dat het percentage van non-ICT ZP’ers dat slecht tot matig beveiligd is, twee keer zo hoog is als bij ZP’ers werkzaam in de ICT-sector. 

Cyberverzekering?

Dat ZP’ers bewust zijn van de gevolgen van cybercrime, betekent niet dat zij zich ook verzekeren of contractuele afspraken maken met hun opdrachtgever. Uit het onderzoek blijkt dat 53% van de ZP’ers niet verzekerd is voor de gevolgen van cybercrime. 24% weet niet precies of ze verzekerd zijn, bijvoorbeeld omdat men nog niet heeft uitgezocht of dit onder een huidige aansprakelijkheidsverzekering valt. 64% van de zelfstandigen geeft aan dat zij geen contractuele afspraken met hun opdrachtgever hebben gemaakt omtrent cyber security. Onder ZP’ers werkzaam bij kleine opdrachtgevers heeft slecht 17% contractuele afspraken gemaakt, tegenover 35% van de ZP’ers werkzaam bij grote organisaties.