Zzp’ers beslaan tweederde van alle ondernemingen

Bron: www.zzpbarometer.nl

Zzp-markt blijft groeien

De Kamer van Koophandel voert onderzoek uit naar de dynamiek van de zzp-markt. Dit doen ze door middel van tellingen op basis van het Handelsregister en de uitkomsten van het onderzoek in het KvK Ondernemerspanel. Uit de cijfers blijkt dat bijna tweederde van alle ondernemingen nu uit zzp’ers bestaat. Verder komt naar voren dat acht procent van de zzp’ers personeel heeft aangenomen en doorgegroeid is naar mkb’er.

De KvK maakt een verschil tussen fulltime en parttime zzp’ers. Ze spreken van fulltimers als iemand meer dan 15 uur per week in zijn bedrijf steekt; bij minder uur spreken zij van parttime zzp’ers. Op 1 januari 2018 stonden er in totaal 1.162.562 zzp’ers geregistreerd in het Handelsregister: dit is 31 procent meer dan 5 jaar geleden. In 2017 nam het aantal fulltime zzp’ers met 5 procent (44.625) toe tot 927.319 op 1 januari 2018; het aantal parttime zzp’ers groeide met 7 procent (16.164) tot 235.243.

In het begin van 2013 waren er 706.793 zzp’ers op een totaal van 1.496.348 bedrijven: 49 procent van alle bedrijven bestond toen uit zzp’ers. Dat is op 1 januari 2018 gegroeid naar 51 procent: 927.319 van de 1.818.672. Dat betekent dat meer dan de helft van het aantal ondernemingen in het Handelsregister uit zzp’ers bestaat. Als daar de groep van 235.243 parttime zzp’ers bij wordt opgeteld, groeit het aandeel zzp’ers naar 64 procent.

Verschillen tussen provincies

De parttime zzp’er heeft een iets grotere kans op overleven dan de fulltime zzp’er. Over het algemeen overleven 6 op de 10 zzp’ers de eerste 5 jaar: voor fulltimers ligt het overlevingspercentage op 61 procent en bij parttimers op 62 procent. In de provincies Drenthe en Friesland is dit overlevingspercentage voor fulltime zzp’ers het hoogst: 67 procent. In Flevoland (54 procent) en Zuid Holland (58 procent) is dit aanzienlijk lager. De overlevingsratio van de parttime zzp’er is is het hoogst in Limburg (68 procent) en het laagst in Flevoland en Noord-Holland (beide 59 procent).

Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant zijn het populairst onder zzp’ers. Verder blijkt uit de cijfers van het Handelsregister dat Noord-Holland veruit het populairst onder startende zzp’ers is. Daarnaast zijn er relatief veel zzp-starters in Zuid-Holland (voornamelijk fulltimers), Utrecht (full- en parttimers), Flevoland (full- en parttimers) en Groningen (parttimers).

In de provincie Zeeland is het aantal startende zzp’ers relatief het hardst gegroeid (+10 procent) tussen 2016 en 2017. Deze toename is vooral te danken aan de bouwsector. In de provincies Limburg (-2 procent), Drenthe (- 4 procent) en Groningen (-5 procent) daalde het aantal startende zzp’ers.

Groei van de omzet

Uit de cijfers van de KvK blijkt dat zzp’ers goede zaken doen wat betreft de omzet. De uitkomsten van het onderzoek van PayPal lijken dan ook realistisch. Slechts 24 procent van de zzp’ers heeft de omzet licht (minder dan 10 procent) tot sterk (meer dan 20 procent) zien krimpen. De groep die zijn omzet zag stijgen is bijna twee keer zo groot. Bijna de helft (47 procent) van alle ondervraagden heeft de omzet licht tot flink verhoogd. Bij ongeveer een kwart is de omzet gelijk gebleven.

Samenwerken

Zzp’ers werken graag samen met andere partijen. 33 procent doet dit met andere zzp’ers, 31 procent met andere bedrijven en 29 procent met klanten. Samenwerken met kennisinstellingen is duidelijk minder populair. De functie van het samenwerken is vooral het delen van kennis en vaardigheden, het delen van kennis en vernieuwing en het opbouwen van een netwerk.

Soorten zzp’ers

De gemiddelde leeftijd van starters daalt. Uit de gegevens in het Handelsregister blijkt dat de gemiddelde leeftijd van een startende zzp’er in 2017 36,7 jaar is: bijna een jaar jonger dan in 2014. Toen was de gemiddelde leeftijd nog 37,6 jaar.

Ook blijkt dat er meer vrouwen dan mannen starten als parttimer. Op 1 januari 2018 was ruim een derde (35 procent) van de in het Handelsregister ingeschreven zzp’ers vrouw. Bij de parttime zzp’ers is 47 procent vrouw op 1 januari 2018. Voor het tweede jaar op rij was in 2017 bovendien het aandeel startende vrouwen bij de parttimers groter dan het aantal mannen (51 versus 49 procent).

Acquisitietactieken

1 op de 5 zzp’ers hoeven nooit actief naar opdrachten op zoek te gaan, omdat zij altijd benaderd worden door opdrachtgevers. Bijna een derde (31 procent) van de zzp’ers die diensten aanbiedt, besteedt regelmatig aandacht aan het vinden van nieuwe opdrachten en 14 procent doet dat continu. Bijna een kwart (23 procent) doet dit enkel indien het noodzakelijk is. 8 procent heeft helemaal een luxe positie: zij hebben namelijk al voldoende opdrachtgevers.