Zzp'ers willen vrijheid én een vangnet

Bron: Financieel Dagblad

Géén verplichte verzekering en géén minimumtarief. Als het aan de zzp'ers zelf ligt behouden zij zoveel mogelijk van hun vrijheid, zij het mét een basisvoorziening als bescherming tegen arbeidsongeschiktheid.

Dat staat te lezen in een manifest dat zzp-organisaties woensdag, zes dagen voor Prinsjesdag, presenteren. Daarin schetsen zij hun visie op de modernisering van de arbeidsmarkt.

Het was voor de opstellers van het document, Stichting ZZP Nederland en de Platformorganisatie Zelfstandige Ondernemers (PZO), niet makkelijk om tot een duidelijke boodschap te komen. Na maanden schaven – de oorspronkelijke verschijningsdatum voor de zomervakantie werd niet gehaald – bleef uiteindelijk een document van vijf pagina's over: het Manifest Moderne Arbeidsmarkt.

Eigen rechtspositie

In het document staan vijf uitgangspunten voor een moderne arbeidsmarkt. Daarin verdienen zelfstandigen een eigen rechtspositie, waarin zij én hun opdrachtgevers rechtszekerheid krijgen. Een basisvoorziening beschermt alle werkenden tegen arbeidsongeschiktheid. Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zelfstandigen komt er níet – iets waarvoor in het pensioenakkoord juist wordt gepleit.

 Op zoek naar draagvlak

Het manifest heeft als doel om de discussie over zelfstandig ondernemerschap aan te wakkeren. Het gaat erom dat die discussie integraal wordt gevoerd, en niet leidt tot versplintering in de regelgeving, aldus de schrijvers. Het pamflet gaat dan ook niet in op de uitvoering van de plannen, al ligt er wel een extra document klaar met concrete adviezen voor ná de discussie. Daarin gaat het over zaken als hervorming van de belastingregels en manieren om schijnconstructies tegen te gaan.

De adviezen kwamen onder meer tot stand door enquêtes die PZO en ZZP Nederland hielden onder duizenden zelfstandigen uit alle sectoren. Zo'n 90% van hen is tegen een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. De zzp'ers geven aan zelf de regie te willen hebben over hoe zij een buffer opbouwen en hoe groot die buffer is.