Datapool

Sinds 1978 dé intermediair tussen zelfstandige ICT-professionals en opdrachtgevers.

Zowel voor ZZP-ers als professionals die een vast dienstverband ambiëren. 

Datapool matcht kennis, kunde en persoonlijkheidskenmerken aan een opdracht; ondersteunt en ontzorgd voor zowel de opdrachtgever als ook voor de opdrachtnemer.

Vanzelfsprekend beschikken wij over actuele kennis van wet- en regelgeving en zijn wij NEN 4400-1 en BOVIB gecertificeerd.

Datapool maakt werken makkelijk!

Security Officer Service IntegratieJO16995
Rol: Security Officer
Type inzet: Tijdelijke inzet
Locatie: Amsterdam
Start: Juni 2018
Duur: 6 maanden met optie op verlenging
Uren per week: 32 uren p.w.
Uiterste reactie datum: zsm.
tarief indicatie: €110
Functieomschrijving
Invulling van de positie Security Officer Service Integratie als 'kwartiermaker'. De kwartiermaker richt de nieuwe rol Security Officer Service Integratie binnen RvE ICT van de gemeente in. Parallel vult de kwartiermaker deze rol ook operationeel in.
Het betreft een nieuwe rol, die nauw afgestemd zal dienen te worden op het nog in ontwikkeling zijnde sourcingmodel voor serviceintegratie ten behoeve van de gemeentelijke ICT infrastructuur.

Werkzaamheden:
 • Visie ontwikkelen op service-integratie in relatie tot security.
 • Beschrijving van de security in de (bouwblok- c.q. leverancier-overstijgende) service-integratieprocessen alsmede tactische security management processen zoals gewenst in een situatie dat de operationele dienstverlening inclusief beheerprocessen zijn uitbesteed. In het tactische security management dient ook het partnership met de ICT-leveranciers een plek te krijgen.
 • Inrichten van de genoemde security management processen (service-integratie en tactisch) inclusief de aansluiting op de operationele beheerprocessen van de ICT-leveranciers en het SOC Amsterdam.
 • Het mede vormgeven van de noodzakelijke overleggen en regieinstrumenten, nodig voor de specifieke security management processen op dit niveau.
 • Het tijdelijk invullen van de rol van Security Officer Service Integratie zoals beschreven in de recent goedgekeurde Instellingsnotitie ICT security functie.
 • Bijdragen aan een eerste jaarplan ICT informatiebeveiliging.
 • (Doen) werven en inwerken van een definitieve Security Officer Service Integratie.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. De opdrachtgever(s)
De afdeling ICT van de gemeente is verantwoordelijk voor het leveren van een toekomstvaste, betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur (netwerk, datacenters, werkplekken, technisch applicatiebeheer en telefonie) voor de gemeente . Daarmee vormt de ICT-infrastructuur een stabiele basis voor de gemeentelijke informatievoorziening en waar nodig die van haar ketenpartners waarlangs producten en diensten worden geleverd aan burgers, bedrijfsleven en publieke organisaties. De gemeente is volop in ontwikkeling naar een moderne overheid waarin digitalisering en  innovaties op het gebied van data een grote rol spelen. Organisatieonderdeel ICT is een belangrijke speler in deze ontwikkeling.  De afdeling ICT bestaat uit drie onderdelen: ICT Operations,  Ondersteuning Primair Proces, en het CIO Office.Wensen/Eisen
-Academische opleiding ICT
-Meer dan 5 jaar ervaring in een Security Service Integratie
-Certificering ISO 27001
Uitrol ManagerJO16993
Rol: Uitrol Manager
Type inzet: Tijdelijke inzet
Locatie: Utrecht
Start: Medio Juni
Duur: 10 maanden met optie op verlenging
Uren per week: 36-40 uren p.w.
Uiterste reactie datum: 24-05-2018.
tarief indicatie: €80
Omschrijving opdracht:
 • Wat ga je doen?
  Als Implementatie Manager binnen het Programma Online ga je zorgen dat de technische oplossingen op het gebied van inloggen, e-commerce en service contact op een voorspelbare en beheersbare manier worden geimplementeerd binnen binnen het bedrijf. Je maakt hierbij gebruik van een helder acceptatie- en implementatie proces waarin mbv objectieve entry en exit criteria rde oll-out van de verschillende features gefaseerd uitgevoerd wordt. Je betrekt hier nadrukkelijk de organisatie in en zet een stuurgroep op waarin alle betrokken afdelingen zijn vertegenwoordigd. Je stemt de nazorg af met de beheerorganisatie en draagt bij aan relevante kennisoverdracht. Je werkt in een team en coacht een junior resource om hem/haar op te leiden tot deskundig implementatie manager (apprentice model).
   
  Wat vragen wij?
  Ervaring bij corporates in complexe omgevingen zodat deze ervaring kan worden gebruikt om best practices te ontwikkelen en het niveau van implementatie management binnen het bedrijf significant te verbeteren. Leidinggevende capaciteiten en coachende vaardigheden om interne resource op te leiden in deze discipline. "Selling of Acceptance" - bezit de vaardigheid om een organisatie voor te bereiden op en te begeleiden tijdens complexe implementaties waarbij diverse afdelingen met verschillende (en vaak tegenstrijdige) belangen moeten samenwerken. Heeft kennis van modellen waarbij obv objectieve acceptatie criteria de implementatie van technische oplossingen op een beheersbare manier kan worden uitgevoerd. Ervaring in online, mobile en content omgevingen (AIIM ECM Practitioner). Project Management vaardigheden (PRINCE2 certificering) en ervaring met agile werken in SCRUM teams (PSM1).

Gevraagde Kennis en ervaring:
-Afgeronde WO opleiding
-Gecertificeerd Prince 2, PSM, AIIM ECM
-Kennis en ervaring Online/Mobile
-Kennis van Testmanagement
-Meer dan 10 jaar ervaring met Delivery Management
portfolio managerJO16992
Rol: Portfolio manager
Duur: 6 maanden met optie op verlenging van 6 maanden
Aantal uren per week: b.v.k. 40
Tariefindicatie:  70-87,50 all-in per uur, afhankelijke kennis en ervaring.        Werklocatie: Utrecht
Reageren uiterlijk op donderdag 24 mei voor 16.00 uur

Omschrijving opdracht:
Samen met de sr portfoliomanager bent je verantwoordelijk voor de coördinatie en bewaking van het totale IT projecten portfolio van onze opdrachtgever, een publieke dienstverlener.
Ook ben je (mede)verantwoordelijk voor het verhogen van het huidige volwassenheidsniveau door het implementeren van zichtbare verbeteringen, waaronder het inrichten van een centrale PMO.

Als Portfolio manager  ben je de spil tussen het management de IT techniek en de veranderprojecten.
Je faciliteert en geeft richting aan de besluitvorming en prioriteitstelling met betrekking tot het projectportfolio.
Je ontwikkel en onderhoudt standaarden en rapportages van de projectportfolio, en zorgt voor de voorbereiding van de portfolio- en programmavergaderingen, alsmede borgen van de verslaglegging en actiepunten
Je verzamelt periodiek alle relevante gegevens uit de gevoerde administratie, controleert op volledigheid en rapporteert op inzichtelijke wijze de informatie per project en per opdrachtgever voor o.a. management, maar ook resourcemanagement, finance&control en kwaliteitsmanagement.
Je bouwt mee aan verdere professionalisering van portfolio management en de inrichting van een centrale PMO.
 
De perfecte kandidaat heeft:
- Aantoonbaar meerdere jaren ervaring als portfoliomanager of adviseur portfolio management
- Aantoonbare ervaring als leidinggevende van of sr medewerker binnen PMO
- Veel ervaring in opstellen analyses en rapportages 
- Kennis en ervaring met projecten in een agile omgeving
- Nauwgezetheid, resultaat gedreven en een positief kritische instelling
- Een goede balans tussen resultaatsgerichtheid en aandacht voor mens en team
Qua persoon ben je een analytisch (incl advies,) hebt oplossend vermogen, weet zaken te organiseren en kunt makkelijke schakelen tussen details en hoofdlijnen.
Je motiveert en een prettige sparringspartner voor techneuten, product owners en management.

De kandidaat zorgt voor goede en toegankelijke documentering van de werkzaamheden en voor borging van de kennis bij de betrokken medewerkers. 
Tijdens en uiterlijk voor beëindiging van de opdracht zorgt de kandidaat voor een gestructureerde overdracht van het opgeleverde werk. 

Voor deze opdracht is het noodzakelijk dat er een VOG wordt aangevraagd / opgeleverd.
Noodzakelijke opleiding, kennis en ervaring:
- minimaal HBO diploma b.v.k. bedrijfskunde of informatica
- Agile/Scrum certificering is een grote wens
- Prince2 certificering is noodzakelijk
- MOP certificering [portfolio management] is noodzakelijk