Datapool

Sinds 1978 dé intermediair tussen zelfstandige ICT-professionals en opdrachtgevers.

Datapool matcht kennis, kunde én persoonlijkheidskenmerken aan een opdracht. Freelance, vast of in een tijdelijk dienstverband.

Datapool ondersteunt en ontzorgt op het gebied van financiële en fiscale verplichtingen. Wij beschikken over actuele kennis van de verschillende arbeidsvormen en de geldende wet- en regelgeving, ook op fiscaal en juridisch gebied.

Datapool maakt werken makkelijk!

JO0000016852

Rol: Teamleider ICT Dienstverlening
Type inzet: Tijdelijke inzet
Locatie: Ridderkerk
Start: zsm
Uren per week: 32 uren p.w.
Duur van de inzet: 6 mnd indicatief
Uiterste reactie datum: zsm.
tarief indicatie: Euro 75,- per uur Excl. BTW, All in
Voor een van onze opdrachtgevers in Ridderkerk zoeken wij (met spoed) een Teamleider ICT dienstverlening. De afdeling Advies & Automatisering bestaat uit vier teams: ICT Dienstverlening, ICT Beheer, Data en Advies.

Onder ICT Dienstverlening vallen o.a.:

 • Servicedesk (inclusief kantoorautomatisering, CYOD en telefonie)
 • Demand management
 • Software en App Ontwikkeling
  Cybersecurity

  Als Teamleider ICT Dienstverlening werk je in nauwe samenwerking, overleg en afstemming met andere teams binnen de klantorganisatie. Vooral met het team ICT Beheer wordt veel samengewerkt.

  Je bent verantwoordelijk voor het resultaat van het eigen team en tegelijkertijd mede verantwoordelijk voor het resultaat van de afdeling Advies & Automatisering. Je weet wat je team bijdraagt aan de organisatie en bent in staat om dat samen met de collega teamleiders over te brengen op de medewerkers. Daarnaast lever je een bijdrage aan de vormgeving van de strategie en planning van de afdeling en daaruit voortkomende doelen en resultaten. Je rapporteert aan het afdelingshoofd Advies & Automatisering.

  Een goede ICT Dienstverlening kan niet zonder een goede aansluiting met de business en een goede uitvoering van het informatiebeleid (Informatiemanagement, portfoliomanagement). Echter binnen de onderneming is de organisatie van het informatiemanagement nog sterk in ontwikkeling.
  Naast de rol als teamleider wordt van je verwacht een bijdrage te leveren aan de verbetering van de inrichting van informatiemanagement.


Taken teamleider ICT dienstverlening ·Organisatie eenheid aansturen
oIs verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de resultaten van het team met een gedifferentieerd takenpakket.
oDraagt zorg voor het opstellen en realiseren van meerjarenplannen voor de organisatie eenheid.
oFungeert als meewerkend voorman.
oVerdeelt de inzet van mensen en middelen, draagt zorg voor een effectieve en efficiënte bezetting.
oHoudt gesprekken in het kader van de HR cyclus.
oCoacht, ondersteunt, motiveert en stimuleert medewerkers. oVoert gestructureerd werkoverleg met medewerkers en draagt zorg voor een goede communicatie. oGeeft inhoud aan het door het waterschap vastgestelde personeels-, organisatie- en arbo- en veiligheidsbeleid binnen de eigen unit. ·(Deel)processen aansturen en optimaliseren oDraagt zorg voor het opstellen en realiseren van een jaarplan.
oStemt af met in- en externe betrokkenen/ partijen en maakt afspraken over de inzet van mensen en middelen.
oInitieert en realiseert continue verbetering van het (deel)proces.
oBereidt voor, stelt prioriteiten en ziet toe op de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden en stuurt bij in geval van afwijkingen.
oSignaleert problemen en knelpunten en lost uitvoeringsproblemen op.
oLevert managementinformatie en rapporteert over de prestaties. ·Coördinatie van organisatie eenheid overstijgende beleidsvorming oSignaleert, inventariseert en analyseert ontwikkelingen op de verschillende beleidsterreinen, ontwikkelt integraal beleid en levert een bijdrage aan de
ontwikkeling van een beleidsvisie voor de organisatie eenheid.
oParticipeert in het managementoverleg van de organisatie eenheid, voert overleg met leidinggevende over de wijze waarop het te ontwikkelen beleid vorm moet krijgen.
oBevordert een integrale beleidsontwikkeling en -uitvoering en draagt zorg voor beleidsuitvoering en –evaluatie. oGeeft toelichtingen op stukken van de organisatie eenheid in organisatie eenheid overleg. oAdviseert over opzet, uitvoering en presentatie van onderzoek(en), voert interdisciplinair onderzoek uit, begeleidt uitbestede onderzoeken en adviseert over de resultaten. ·Communicatie en netwerken oLeidt of neemt deel aan project- en werkgroepen.
oParticipeert in in- en externe overlegstructuren en voert overleg met andere waterschappen, overheidsinstanties, instellingen en dergelijke.
oBehartigt de belangen en het beleid van de organisatie eenheid.
Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we het gewenste Uurtarief daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.

Ontwikkelaar1712-012
Functie: Medior/Senior Java Developers
Start: 02/01/2018
Duur: intentie is 30/06/2018 met optie op verlenging
Uren: 36 per week
Tariefindicatie afhankelijk van ervaring: €65 - €77.50 all in ex. btw.
Locatie: Utrecht/Amersfoort
Doel van de functie
Je komt als ontwikkelaar te werken bij één van de scrumteams die zich bezighouden met de ontwikkeling van applicaties in het hart van de afdeling Transportbesturing.

Als onderdeel van je scrumteam draag je bij aan de totstandkoming van een integraal werkende oplossing in nauwe samenwerking met je collega ontwikkelaars en integrators. Van deze rol wordt verwacht dat je zelfstandig en in teamverband taken plant, uitwerkt en uitvoert. Er wordt verwacht dat je proactief bent en je aan kunt passen. Dit betekent dat je recente ervaring hebt in de gebruikte tools/methoden genoemd in de lijst: “Ervaring hebben in minimaal de volgende tools/methoden”. Vanuit de scrumteams wordt “één-druk-op-de-knopsoftware” geleverd, waarbij er bij installatie op test, acceptatie en productieomgeving geen handmatige acties meer uitgevoerd worden.


Binnen de scrumteams wordt gestreefd naar continuous integration, continuous delivery en DevOps. Dit geeft een uitdagend en dynamisch werkveld, wat ook veel vrijheden geeft.
Een van de kenmerken van een scrumteam is dat je gezamenlijk verantwoordelijk bent voor het opleveren van een eindproduct. De consequentie is dat je elkaar moet kunnen ondersteunen en werk kunt overnemen. Voor jou als ontwikkelaar betekent dit dat je kernexpertise ontwikkelen is maar dat je ook bereid bent om “T-shaped” te werken door bijvoorbeeld informatie analyse of testwerk te verrichten.

Werkzaamheden

Taken:
Het vertalen van use cases en non-functional requirements naar werkende software, conform de technische referentie architectuur.
Het schrijven van geautomatiseerde tests als: unit-, integratie- en GUI-testen.
Het schrijven van technische documentatie als ondersteuning bij de software.
Het begrijpen van een ingewikkeld functioneel domein en daarbij het stellen van kritische vragen richting de informatieanalisten, software architecten en product owner.
Analyseren van bevindingen en oplossingsrichtingen voorstellen en documenteren.
Als sparringpartner dienen op technisch niveau voor de rest van de leden van het Scrumteam en alle overige scrumteams

Doel van de functie
Ervaring hebben in minimaal de volgende tools/methoden
Java SE 8
Java EE 7 (met name EJB, JMS, XA-transacties en Web Services)
Relationele Database (Oracle DB 12)
Versiebeheersysteem (Git)
Junit
Windows / Linux
XML/XSD
Java applicatieserver (Weblogic 12+)

Kennis hebben van de volgende tools/methoden
Checkstyle
dbUnit
Findbugs
SoapUI
Hazelcast
Angular4
Jenkins
Mybatis
Sonar
SQL Developer
Eclipse RCP 4.x

Opleiding, Kennis en Werkervaring
Afgeronde informatica opleiding op HBO/WO opleiding.
Minimaal 5 jaar recente aantoonbare hands-on development ervaring binnen verschillende organisaties.
Aantoonbare ervaring met integratievraagstukken.
Aantoonbare werkervaring in het werken in een agile (scrum)team.
Spoorse kennis is een pré.
Kandidaat beschikt over een positieve externe referentie.
Java Programmeren op medior/senior niveau.
Testwerkzaamheden op junior niveau is een pre.
Analysewerkzaamheden op junior niveau is een pre.
Object oriented analysis & design met UML.
Kennis van en ervaring met het ontwikkelen van beslissingsondersteunende systemen.
Concepten en industriestandaarden zoals HTTP, XML/XSD, WSDL, JAX-WS.
Ervaring met Weblogic administratie.
Test Driven Development.
Kennis van en ervaring met logistieke vraagstukken, bij voorkeur binnen de NS-Organisatie.
Pre: Agile Processen zoals Scrum.
Nederlandstalig.

Gedrag, Vaardigheden/ Competenties
Dynamiek/Daadkracht:
Zelfstandigheid
Initiatief
Doorzettingsvermogen
Doelgericht
Interpersoonlijk:
Communicatieve vaardigheden
Flexibiliteit
Pragmatische en creatieve inslag
De drang om altijd te blijven verbeteren
Brede interesse, zowel technisch als functioneel
Analytisch:
Analytisch vermogen
Creativiteit
Methodisch kunnen werken

Certificaten:
Pre: Oracle Certified Professional, Java Programmer
Pre: Oracle Certified Master, Java Developer
Projectleider / Transitie manager1712-011
Functie: Projectleider/Transitiemanager
Start: 02/01/2018
Einde: 01/07/2018 (met optie op verlenging)
Tariefindicatie: €72.50 all in ex. btw.
Intakegesprekken: staan gepland op 19-12-2017 tussen 12.30 en 15.30 uur
Locatie: Utrecht
Functie omschrijving
Voor het Programma Vernieuwing Utrechtse Digitale Werkomgeving is de Gemeente Utrecht op zoek naar een Projectleider / Transitiemanager ICT-Beheer. De huidige beheerorganisatie moet getransformeerd worden van een traditionele ITIL organisatie naar een BI-Modal-IT organisatie waarbij de nadruk ligt op het inrichten van de MODE2 organisatie. De nieuwe organisatie moet klaar zijn voor de toekomst waarbij Agile/Lean werken in een DevOpsomgeving moet leiden tot een meer wendbare ICT-organisatie die snel kan inspringen op de veranderende (datagedreven) vraag vanuit de Gemeente Utrecht. We zijn op zoek naar iemand met concrete transitie-ervaring met een hands-on mentaliteit.

Cluster Vernieuwing
Je komt te werken bij het cluster Vernieuwing. We stellen de architectuurkaders op voor infrastructuur, beveiliging en beheer. We bewaken het werken onder architectuur en het basis beveiligingsniveau. Naast infrastructuurprojecten doen we businessprojecten en vertalen we functioneel ontwerpen naar technische oplossingen en uitvoeringen. We zijn mede-ontwikkelaars van de architectuur voor business, informatie en techniek in de I-kolom.

Dit ga je doen
 • Het uitvoeren van een IST-SOLL verkenning inclusief het uitvoeren van GAP-Analyse;
 • Het inrichten van de nieuwe organisatie conform het Gartner BI-MODAL-IT ontwerp;
 • Het opstellen en uitvoeren van het transitieplan;
 • Communicatie richting de medewerkers over de inhoudelijke veranderingen;
 • Het bijhouden van de projectvoorgang in de Principal Toolbox;

  Inleiding
  Automatisering Utrecht is verantwoordelijk voor de technische ICT Infrastructuur van de gemeente Utrecht. Wij doen dit vanuit een state of the art twin-datacenter in eigen beheer. Wij lopen voorop in virtualisatie – met servers, werkplekken en netwerkinfrastructuur. Wij gaan voor maximale automatisering van beheerstaken; selfservice is meer regel dan uitzondering.
  De grootste uitdaging waar de afdeling voor staat is het steeds sneller implementeren van zeer innovatieve technische infrastructuur en tegelijk ook het blijvend waarborgen van de correcte levering van deze infrastructuur.

  Dit is onze ICT-omgeving
  Wij bieden aan circa 5200 collega’s in totaal ongeveer 700 applicaties aan. De werkplekken zijn gevirtualiseerd op basis van Vmware View en zijn 24/7 intern en extern beschikbaar. Voor ontsluiting van alle (circa 80) gemeentelijke locaties beschikken we over een eigen glasvezelnetwerk in de stad.
  Het Windows/Linux applicatie-hosting platform is gevirtualiseerd op basis van Vmware vSphere. In onze private cloud is Selfservice voor het leveren van ICT infrastructuur een speerpunt. In dat kader implementeren we netwerkvirtualisatie, automation en orchestration. Dit doen we met producten NSX, VRA en VRO van Vmware. We gebruiken oplossingen van Netapp voor de benodigde storage (werkplek en applicatiehosting). Voor database hosting gebruiken we Oracle, MS-SQL en MySQL. Telefonieservices leveren we op basis van een Avaya oplossing gecombineerd met een private en een openbare GSM-oplossing.

  Er is een aparte omgeving ingericht voor het beheer van de productieomgeving. Naast de specifieke product tooling zetten we de Microsoft System Center Suite in als enterprise oplossing.

  Hier zijn we trots op
  Wij willen vooroplopen als het gaat om innovatie. We werken in een nagelnieuw Stadskantoor met een ‘state of the art’ ICT omgeving en een moderne technische infrastructuur. Wij zijn klantgericht en gemotiveerd om problemen op te lossen, te ontzorgen en te vernieuwen. Door onze dienstverlening, maatwerkoplossingen en support, kunnen collega’s zich optimaal richten op hun kerntaken voor burgers en bedrijven. Soortgelijke diensten leveren we ook aan andere publieke organisaties. Het leveren van een goede service aan onze interne en externe klanten is topprioriteit.

  Onze plek in de organisatie
  Automatisering Utrecht is opgebouwd uit vier clusters.
  Het cluster Vernieuwing is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en vernieuwen van de infrastructuur en de realisatie van ICT projecten.
  Het cluster Solution Center is verantwoordelijk voor de uitvoering van (projectmatige) wijzigingen en het oplossen van verstoringen.
  Het cluster Operations Center is verantwoordelijk voor het technisch beheer van de infrastructuur.
  Het cluster Besturing en Control is verantwoordelijk voor de ICT beheerprocessen en logische operationele taken die deze direct ondersteunen

  Functie eisen
 • HBO+ werk en denkniveau;
 • Aantoonbare ervaring met het inrichten van een BI-MODAL-IT organisatie;
 • Minimaal 4-jaar ervaring met grootschalige (4000+ medewerkers) migratie projecten
 • Minimaal 4-jaar aantoonbare ervaring met Agile, SCRUM;
 • Minimaal 4-jaar aantoonbare Projectmanagement ervaring;
 • Minimaal 4-jaar ervaring binnen de lokale overheid
 • Ervaring met grote veranderprojecten;
  Gewend om te werken in politiekgevoelige omgevingen;

  Competenties
  In de uitvoering van ons werk staan de vier gemeentelijke kernwaarden centraal: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar. Ze komen tot uiting in onze heldere afspraken, servicegerichte en flexibele werkhouding, scherpe (financiële) planning en betrouwbare inzet. Van onze medewerkers verwachten we dat ze – vanuit deze kernwaarden - hun persoonlijke vaardigheden en vakkennis verder ontwikkelen.
  IB Automatisering hanteert de kernwaarden (open, wendbaar, scherp en betrouwbaar) en de U-Factor (onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat kunnen werken, verdergaande digitalisering van werkprocessen, ketenvorming en veranderende dienstverlening van de gemeente). Deze kernwaarden zijn het uitgangspunt om te komen tot de gewenste cultuur binnen IB Automatisering.
  IB Automatisering verwacht van de medewerkers dat zij, ongeacht hun positie in de organisatie, werken in het belang van het grotere geheel van de afdeling en daarvoor brede basisvaardigheden hebben of ontwikkelen en de kennis
  m.b.t. de specialisatie actueel houden. Van alle medewerkers wordt inzet gevraagd buiten kantoortijden, omdat de ICT dienstverlening 7x24 uur per week geleverd wordt. Groot onderhoud wordt bij voorkeur gepland in het weekend, zodat gebruikers hierdoor zo min mogelijk worden gehinderd