Datapool

Sinds 1978 dé intermediair tussen zelfstandige ICT-professionals en opdrachtgevers.

Zowel voor ZZP-ers als professionals die een vast dienstverband ambiëren. 

Datapool matcht kennis, kunde en persoonlijkheidskenmerken aan een opdracht; ondersteunt en ontzorgd voor zowel de opdrachtgever als ook voor de opdrachtnemer.

Vanzelfsprekend beschikken wij over actuele kennis van wet- en regelgeving en zijn wij NEN 4400-1 en BOVIB gecertificeerd.

Datapool maakt werken makkelijk!

CapaciteitsmanagerJO17097
Rol: Capacity Manager
Type inzet: Tijdelijke inzet
Locatie: Utrecht
Start: rond 19-11-2018
Duur: 1 jaar met optie op verlenging
Uren per week: 40 uren p.w.
Uiterste reactie datum: 02-11-2018
Intakegesprekken: 07-11-2018.
tarief indicatie: €80
Omschrijving situatie
Binnen het bedrijf is er een afdeling IT Operations. Binnen IT Operations zijn 2 clusters t.w. Infrabeheer en IT Services. Deze clusters dragen zorg voor 24x7 beschikbaar houden van alle IT componenten en zijn verantwoordelijk voor de dienstverlening, klantondersteuning, de lifecycle, authenticatie en autorisatie. Daarnaast het leveren van rapportages voor Audit en Control en wordt er regelmatig getoetst of compliancy regels worden nageleefd.

Omschrijving opdracht
De Capacity Manager is verantwoordelijk voor het beheren, bewaken, en planning van de beschikbare ICT capaciteit. Hij/Zij rapporteert de actuele beschikbare  server recources en storage, zorgt voor tijdige signalering en voorkomen van capaciteitsproblemen. Maakt trendanalyses voor de inkoopstratgie.  de de afstemming met leveranciers en klanten aangaande contracten betreffende ICT diensten en producten. Hij/Zij rapporteert direct aan de teamleider IT Services en werkt nauw samen met service delivery, de teamleider infrabeheer, de inkoper ICT en de licentiemanager
Functie-eisen:
HBO+ werk en denkniveau
Aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring in vergelijkbare functie
Relevante kennis van storage systemen zoals AIX, AS400, ESX en bij voorkeur kennis en ervaring betreffende beschikbare cloudoplossingen zoals IAAS/PAAS
minimaal 10 jaar ervaring  met complexe ketensturing
DevOps- Medewerker technisch applicatiebeheer/ developerJO17096
Rol: DevOps- Medewerker technisch applicatiebeheer/ developer
Type inzet: Tijdelijke inzet
Locatie: Odijk
Start: 14-01-2019
Duur: 12 maanden met optie op verlenging
Uren per week: 36 uren p.w.
Uiterste reactie datum: zsm.
tarief indicatie: marktconform

Opdrachtomschrijving
De DevOps-medewerker is in staat om breed te participeren in ondersteuning van de applicatie en de ondersteunende software tooling waarin zijn of haar achtergrond en kennis cruciaal zijn. De kandidaat is in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling. Hij of zij integreert en is de helpende hand van de integrator in het kader van deployment en vooral test ondersteunende automatisering. Tevens is hij of zij in staat om applicaties te beheren op Windows platformen. Een groot deel van de uit te voeren werkzaamheden komen te vallen binnen het onderhoud en de doorontwikkeling van applicatiesoftware.

Vakmatig betekent dit;
het incidenteel uitvoeren van taken in het kader van technisch applicatiebeheer, het deelnemen aan softwareontwikkeling in .NET omgeving onder architectuur en vooral de realisatie en inrichting van tooling en automatisering van het testproces. De nadruk ligt op een T-Shape profiel en de inzet als DevOpser.

Doelstelling
 • Het mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan en vooral voor wat betreft het geautomatiseerd testen
 • Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen en geautomatiseerd testen
 • Het adviseren als voorbereiding op de (verdere) ontwikkeling van componenten, zonder directe terugval op applicatie technische specialisten
 • Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding
 • Het opstellen en uitvoeren van testscripts (incl. maken van de handleiding)
 • Het beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie vooral van automatisering met gebruik van tooling
 • Meewerken aan releases
 • Uitvoeren van testen en productie monitoring, incl. loganalyse

Verantwoordelijkheden
 • Uitvoering van een gedeelte van technisch applicatiebeheer en onderhoud en doorontwikkeling van tooling voor het geautomatiseerd testen van de gehele voorziening
 • Beoordeling op kwaliteit van inhoudelijke voorbereiding, bedrijfsvoeringsproducten en adviezen
 • Uitvoering en implementatie van bedrijfsvoeringsproducten, - diensten en -processen en inhoud
 • Invulling geven aan de door de CTO goedgekeurde OTAP-visie
 • Actieve deelname aan het agile DevOps-team, zoveel mogelijk in de rol als DevOps-teamlid (in tegenstelling tot de aparte rollen van Dev en Ops)

Vakmatige taken
 • Onderhoud van ondersteunende deployment- en test-scripts en -applicaties
 • Deployment (installeren, test en implementeren van de release op de juiste omgeving)
 • Analyseren netwerkconnectiviteitsissues en sparren met netwerkspecialisten

 • Configuratiemanagement
 • Analyse foutsituaties
 • Verder ontwikkelen/verbeteren van release proces
 • Beleggen van release-issues bij de juiste partijen of het zelfstandig oplossen hiervan
 • Borgen van de kwaliteit
 • Analyse en eventueel oplossen incidenten
 • Inregelen/verbeteren van monitoring en geautomatiseerd testen

Contacten
 • Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven
 • In voorkomende gevallen met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten
 • Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie
 • Als DevOps teamlid/engineer met overige teamleden, functioneel beheer en dienstenmanagement

Opleiding
 • HBO werk- en denkniveau
 • Kennis van en ervaring met ICT, op basis van een afgeronde HBO opleiding Informatica
 • Kennis van ITIL
 • Kennis van en ervaring met Agile werken / Scrum
 • Kennis van en ervaring met Windows-producten zoals Windows Server, Visual Studio

Werkervaring
 • .NET met ervaring in ASP.net, MVC en (eb)
 • Kennis van/ervaring met tooling die gebruikt wordt (.NET/SQL Server/Visual Studio) e.d.
 • Gedegen kennis van en ervaring met SQL-scripts
 • Gedegen kennis van IIS
 • Kennis van applicatiebeheer (ITIL)
 • Kennis Confluence/Jira/Git
 • Kennis en ervaring met Specflow
 • Ervaring met continuous deployment
 • Ervaring met het werken in multi disciplinaire teams
 • Eventueel kennis van Confluence (pré)
 • Kennis van Jenkins (pré)

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en ben je vanaf begin 2019 beschikbaar? Reageer dan direct!
Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV en een korte motivatie op de opdracht.
Informatieanalist ICTJO17095
Rol: Informatieanalist ICT
Type inzet: Tijdelijke inzet
Locatie: Regio Groningen
Start: zo snel mogelijk
Uren per week: 32 - 40 uren p.w.
Uiterste reactie datum: zsm.

Organisatie
Onze opdrachtgever regio Groningen is een dynamische organisatie actief in een sector waarin technologie zich razendsnel ontwikkelt en waar hoge eisen worden gesteld aan innovatie. Als maatschappelijke onderneming houdt de organisatie zich bezig met het duurzaam veiligstellen van nutsvoorzieningen voor zowel consumenten als bedrijven.

Taken & verantwoordelijkheden
 • Uitvoeren van business analyse op snijvlak van organisatie, proces, ICT-systeem en data, gericht op het identificeren van knelpunten en scenario’s om tot oplossing daarvan te komen.
 • Uitvoeren van informatieanalyse gericht op het juist en volledig beschrijven van eisen en wensen (requirements) die gesteld worden aan een nieuw c.q. aan te passen informatiesysteem (functioneel ontwerp).
 • Uitvoeren van requirements management gericht op het prioriteren, beheren en geborgd bijstellen van requirements gedurende de looptijd van een project of andere wijzigingen.
 • Uitvoeren van impactbepaling van wijzigingen in business op IT-landschap en vice versa.
 • Het geven van advies (gevraagd en ongevraagd) aan de business m.b.t. het verbeteren van de informatievoorziening in combinatie met het toepassen van ICT-middelen en systemen.

Functie eisen
Je bent in het bezit van een HBO (ICT) opleiding, verder herken jij je in onderstaande punten:
 • Aantoonbare affiniteit met IT en informatiemanagement
 • Kennis van de gangbare methoden en technieken t.b.v. analyse, beoordeling en herontwerpen van informatiestromen en het opstellen van requirements.
 • Sterke analytische vaardigheden
 • Kennis van informatiebeveiligingseisen en toepassingen.
 • Je adviseert gevraagd, en ongevraagd over de verandering van bedrijfsprocessen.

Reageren?
Solliciteer direct via de Reageer knop. We ontvangen graag je CV en motivatie.